Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Mottagande av personbevisning genom videoinspelning vid hovrätterna

Mottagande av personbevisning genom videoinspelning vid hovrätterna

Lausuntopyynnön diaarinumero: :00/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Vid justitieministeriet har utarbetats en bedömningspromemoria där man utreder möjligheterna att införa ett system där personbevisning vid hovrätterna tas emot som ljud- och bildinspelningar som gjorts vid tingsrätterna (OMML 2019:6). Bedömningspromemorian är på finska.
Tausta
Bakgrunden är att riksdagen har förutsatt att regeringen snabbt utreder behovet av och möjlighe­terna att införa ett system där fullföljds­domstolen tar emot muntlig bevisning med hjälp av ljud- och bildupptagningar som gjorts i tingsrätten (RSv 308/2014 rd – RP 246/2014 rd). Därtill har det i Reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025 ställts som mål på medellång sikt att man utreder förutsättningarna och tidsramen för att införa ett system där muntlig bevisning vid fullföljdsdomstolarna tas emot i form av videoinspelningar som gjorts vid tingsrätterna (OMML 16/2013 s. 40).
 
Linkit
Aikataulu
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast 17.5.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Justitieministeriet ber högaktningsfullt om Ert utlåtande om den bifogade bedömningspromemorian.

Om Ni anser att personbevisning bör tas emot som ljud- och bildinspelningar vid hovrätterna, ber justitieministeriet Er ge en motiverad synpunkt även på i vilken omfattning det bör göras.

Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Valmistelijat
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av specialsakkunnig Jukka Siro, tfn 02951 50021 eller jukka.siro(at)om.fi
Jakelu:
Ålands tingsrätt    
Asiasanat

processrätt, rättegång, ändringssökande, hovrätterna, bevisning, digitala upptagningar