Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi genomilaiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi genomilaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM086:00/2016 , STM/4454/2016

Vastausaika on päättynyt: 3.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaista. Ehdotetulla lailla perustettaisiin Suomen Genomikeskus, jolla tulisi olemaan genomitietokannan luomiseen, ylläpitoon ja hallinnointiin kuuluvia viranomaistehtäviä sekä asiantuntijatehtäviä. Lisäksi genomilaissa säädettäisiin genomitietojen käytöstä sekä geenitestien suorittamisesta. Kaikelta genomitiedon tallentamiselta edellytettäisiin aiempaa yksityiskohtaisempia korkeampia tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksia. Lailla vahvistettaisiin genomitiedon käytölle eettiset periaatteet ja luotaisiin tiedon asianmukaista käyttöä turvaava lainsäädäntö.
Tausta
Hallituksen päätöksen mukaan Suomeen perustetaan genomikeskus. Genomikeskuksen perustamisella tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi genomitietoa hyödyntävälle terveydenhuollolle, huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle. Kansallinen genomistrategia julkaistiin vuonna 2015, jossa on asetettu tavoitteita tehokkaalle genomitiedon hyödyntämiselle. Genomikeskuksen perustaminen on yksi osa Yksilöllistetyn lääketieteen hankekokonaisuudesta (http://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede). Genomilakiehdotus on työstetty Genomikeskustyöryhmän arviomuistion ja siihen saadun palautteen pohjalta genomikeskustyöryhmässä. Genomikeskusta ja genomilakia valmistelevan genomikeskustyöryhmän toimikausi on alkanut 17.10.2016 ja sen toimikausi jatkuu 31.12.2019 saakka.
Tavoitteet
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Linkit

http://stm.fi/yksilollistetty-laaketiede - Yksilöllistetyn lääketieteen sivut STM:n nettisivuilla

http://valtioneuvosto.fi/web/stm/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=STM086%3A00%2F2016 - Genomikeskustyöryhmän hankesivut

http://www.genomikeskus.fi/ - Genomikeskuksen nettisivut

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaikaa on 3.8.2018 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoja ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Pyydämme viittaamaan diaarinumeroihin STM086:00/2016 ja STM/4454/2016. Lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Sandra Liede, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3633

Projektisihteeri Marja Lampola, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 029 516 3512  (teknisissä asioissa)
Jakelu:
Aalto yliopisto    
AKAVA    
Arene    
Auria Biopankki    
BBMRI.fi    
Biokeskus Suomi    
Biotekniikan neuvottelukunta    
Business Finland    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etene    
ETLA    
Fimea    
Geenitekniikan lautakunta    
Harso ry    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
HUS eettinen toimikunta    
Itä-Suomen biopankki    
Itä-Suomen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Jyväskylän yliopisto    
Kela    
Keski-Suomen biopankki    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KSSHP eettinen toimikunta    
Kuntaliitto    
Kyberturvallisuuskeskus    
Lapin yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäriliitto    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen biopankki Borealis    
PPSHP eettinen toimikunta    
PSHP eettinen toimikunta    
PSSHP eettinen toimikunta    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STTK    
Suomalainen lääkäriseura Duodecim    
Suomen Akatemia    
Suomen bioteollisuus ry FIB    
Suomen Hematologinen Rekisteri ja biopankki FHRB    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Lääketieteellisen genetiikan yhdistys SLGY    
Suomen potilasliitto    
Syöpäjärjestöt    
Tampereen biopankki    
Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalon biopankki    
Terveysteknologian liitto Healthtech Finland    
Terveystoimittajat ry    
THL Biopankki    
Tieteentekijöiden liitto    
Tietosuojavaltuutettu    
TUKIJA    
Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VATT    
Veripalvelun biopankki    
VSSHP eettinen toimikunta    
Asiasanat

Genomikeskus

Genomitieto

perimätieto

geeni

genomi

genomistrategia