Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PIRELY/12940/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pirkanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutosta edelliseen kauteen eikä siten ehdota nimettäväksi Pirkanmaan toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).
 
Tausta
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin  viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005) .
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä. 
  • Onko ehdotukset vesistöjen ja rannikkoalueen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta/ - Digitaaliset tausta-asiakirjat. Kuulemisaineistoa voi hakea sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella.

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-pirkanmaa/ - Kuulemisaineistoa

Liitteet:

Kuulutus_PIRELY.pdf - Kuulutus

Kuulemisasiakirja_PIRELY_ehdotus_tulvariskialueiden_nimeäminen.pdf - Ehdotus Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 mennessä
  • www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla
    (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) tai
  • kirjallisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 297, 33101 Tampere.
Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyy myös kuulemisasiakirjasta.
 
Valmistelijat
Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antaa:

Johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka, puh. 0295 036 042, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Akaa    
Hämeenkyrö    
Ikaalinen    
Juupajoki    
Kainuun ELY-keskus, patoviranomainen    
Kangasala    
Kihniö    
Kuhmoinen    
Lempäälä    
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Museovirasto    
Mänttä-Vilppula    
Nokia    
Orivesi    
Parkano    
Pirkanmaan ELY-keskus, SOVA-viranomainen    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkkala    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalousviranomainen    
Punkalaidun    
Pälkäne    
Ruovesi    
Sastamala    
Tampere    
Urjala    
Valkeakoski    
Vesilahti    
Virrat    
Ylöjärvi