Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Arviomuistio televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta

Lausuntopyyntö: Arviomuistio televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7543/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta.
Tausta
EU:n teledirektiivi mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen edellyttäen, että velvoitteita tarkastellaan säännöllisesti. Nyt julkaistun arviomuistion tarkoitus on arvioida siirtovelvoitetta direktiivin mukaisesti.
 
Siirtovelvoite velvoittaa kaapelitelevisioverkossa toimivia teleyrityksiä jakamaan Yleisradion televisio- ja radio-ohjelmistot verkossaan. Lisäksi se velvoittaa yhteisantennijärjestelmien ylläpitäjiä, kuten taloyhtiöitä, huolehtimaan Ylen ohjelmistojen saatavuudesta järjestelmissään.
 
Arviomuistiossa ehdotetaan, että Ylen televisio-ohjelmistoja koskeva siirtovelvoite säilytettäisiin ennallaan. Myös yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjiä koskeva velvoite säilyisi. Muistiossa ehdotetaan myös, että siirtovelvoitetta ei laajennettaisi. Radio-ohjelmistojen osalta arviomuistiossa esitetään perusteita sekä velvoitteen säilyttämisen että purkamisen puolesta sekä esitetään erilaisia vaihtoehtoisia etenemistapoja.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriöön viimeistään 25.3.2022 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään esittämään näkemyksensä arviomuistiosta sekä siinä esitetyistä johtopäätöksistä ja etenemistavoista.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, inka.nakkalajarvi@gov.fi, 0295 42 052
erityisasiantuntija Lauri Mustonen, lauri.mustonen@gov.fi, 0295 342 252
suunnittelija Roosa Patrakka, roosa.patrakka@gov.fi, 0295 342 192
yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren@gov.fi, 0295 342 532
Jakelu:
Alcom    
Alcom    
Alcom    
Alfatv    
Alfatv    
Altel    
Alueradiot Sastamala Oy    
Avonline Broadband PLC    
Bauer Media Oy    
Cinia Oy    
Digita Oy    
Digita Oy    
Discovery Networks Finland    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Etelä-Suomen Media Oy    
FiCom ry    
FiCom ry    
Finest Plus FM    
Finnet-liitto ry    
Fox Networks Group    
HSS Media Ab    
Hämeen Media Oy    
Ilonet Oy    
Isännöintiliitto    
Järviradio Oy    
Kaasilansalmi Oy    
Kairan Kuitu Oy    
Kairan Kuitu Oy    
Kaisanet Oy    
Kaleva365 Oy    
Kansan Radioliitto - Folkets radioförbund ry    
Keski-Suomen Media Oy    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
Kristillinen Media Oy    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuuloliitto    
Kuunappi Radioliiketoiminta Oy    
Kuurojenliitto    
Laestadiernas Fridsföreningars Förbund r.f.    
Lapin Klubi ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Livelaboratorio Oy    
Marva Media Oy    
MTV    
MTV    
Nelonen Media    
Näkövammaisten liitto    
OKM    
OM    
Osuuskunta Utakuitu    
Oy Basso Media Ltd.    
Patmos Lähetyssäätiö sr.    
Pielisen tietoverkko-osuuskunta    
Pispalan Musa Oy    
Pispalan Radioyhdistys ry    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Radio Foni Oy    
Radio SUN Oy    
RadioMedia ry    
Sanoma    
Sanomalehti Karjalainen Oy    
Savon media Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
SM    
STM    
Suomen antenni- ja teleurakoitsija liitto ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Tampereen korkeakoulusäätiö sr    
TeliaSonera Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
TeliaSonera Finland Oyj    
Teosto    
Tervolan Palveluverkot Oy    
Turun Lähiradioyhdistys ry    
Tähtikuitu Oy    
Ukkoverkot Oy    
Ukkoverkot Oy    
Vaaran Valo OSK    
Vammaisfoorumi    
VM    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio    
Yleisradio