Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytöstä annetun muutosdirektiivin kansallisesta toteutuksesta

Arviomuistio ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen käytöstä annetun muutosdirektiivin kansallisesta toteutuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/260/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne arviomuistioon ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 kansallisesta toteutuksesta. 

Tausta

Euroopan komissio julkaisi 31.5.2017 ensimmäisen osan laajasta maantieliikennettä koskevasta säädöspaketista, joka koostui nk. liikkuvuuspaketeista I, II ja III. EU:n liikkuvuuspaketti I:stä neuvoteltiin Euroopan neuvostossa ja parlamentissa lähes kolme vuotta. EU:n liikkuvuuspaketti I sisälsi lainsäädäntöehdotukset koskien tieliikenteen sosiaali- ja markkinalainsäädäntöä, jonka täytäntöönpanoa käsitellään tässä säädöshankkeessa. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttaminen oli osa EU:n liikkuvuuspakettia, josta se myöhemmin irrotettiin omaksi kokonaisuudeksi.
 
Direktiivimuutosten tavoitteena on edistää vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä ja lisätä elinkeinoelämän tuottavuutta ja joustavuutta kaluston käytössä. Direktiivimuutoksilla on tarkoitus varmistaa liikenteenharjoittajille yhtenäinen sääntelykehys ja tasapuolinen pääsy toisesta jäsenvaltiosta vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille eri puolilla EU:ta. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on direktiivin (EU) 2022/738 kansallinen täytäntöönpano. Tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön asetettuun 14 kuukauden määräaikaan mennessä viimeistään 6.8.2023. Tarvittaessa hankkeen puitteissa valmistellaan myös muita muutoksia ja pienempiä teknisiä päivityksiä liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017).
 
Lausuntojen pohjalta tullaan tarkastelemaan, miten eri sidosryhmät kokevat toisesta jäsenvaltiosta vuokrattujen ajoneuvojen sallimiseen liittyvät ehdotukset ja arvioidut pykälämuutostarpeet. Tarvittaessa arviomuistiossa esitettyjä ehdotuksia muokataan lausuntojen pohjalta hallituksen esitysluonnokseen. 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan 8.6.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoanne arviomuistiossa esitettyihin kysymyksiin tai tarpeelliseksi katsomiltanne osin.  

Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi sekä kopiona veli-matti.syrjanen@gov.fi, jolloin lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/260/2022.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat Veli-Matti Syrjänen, p. 029 5342 124 ja Elisa Vornanen, p. 029 5342 054
Jakelu:
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Autotuojat    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Rahtarit    
Sisäministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Yrittäjät    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto