Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1686/03.01.00/2018; VM130:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että lämmityspolttoaineiden verotuksessa huomioitaisiin niiden elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Yhdistetyn sähkö- ja lämmöntuotannon (CHP) verotukea muutettaisiin siten, että verotuki myönnetään energiasisältöverossa hiilidioksidiveron sijasta. Myös turpeen ja lämmityspolttoaineiden veroja korotettaisiin. Yhteensä energiaveromuutokset lisäisivät verotuottoja 38 miljoonalla eurolla. Suurten sähkövarastojen verotusta muutettaisiin kaksinkertaisen sähköverotuksen välttämiseksi. Maatalouden energiaveropalautusta maksettaisiin korotettuna vuonna 2018 kulutetun kevyen polttoöljyn osalta.

Linkit

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2018/T336.pdf - Esityksessä viitattu selvitys elinkaaripäästöistä on ladattavissa linkistä. VTT:s utredning över livscykelutsläppen (hänvisning i propositionen) kan laddas ner via länken.

Liitteet:

HE energia 2018.docx rev8.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta.pdf - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning.docx - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Begäran om utlåtande.docx - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

Aikataulu
Määräaika lausunnoille on perjantaina 28.9. kello 16.15.
Määräaika Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunnolle 2.10.
Valmistelijat
Leo Parkkonen
Leo.Parkkonen@vm.fi
puh. +358295530372

Jussi Kiviluoto
Jussi.Kiviluoto@vm.fi
+358295530331
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Greenpeace    
Kemianteollisuus ry    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maan ystävät ry    
Metsäteollisuus ry    
Puutarhaliitto    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala ry