Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merenkulun sujuvoittamisen (IMO FAL) 46. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) merenkulun sujuvoittamisen (IMO FAL) 46. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2470/2023

Vastausaika on päättynyt: 24.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 46. istunnon päätöslauselman hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Englanninkielinen päätöslauselma ja sitä koskeva muistio ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä
Tausta
IMO:n merenkulun sujuvoittamiskomitea (FAL) on hyväksynyt 46. istunnossaan päätöslauselman yleissopimuksen liitteen muuttamisesta. 

Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä siten, että ne katsotaan FAL-yleissopimuksen VII (2)(b) artiklan mukaisesti hyväksytyiksi 1 päivänä lokakuuta 2023, jollei niitä siihen mennessä ole vastustanut 1/3 sopimuspuolista. Mikäli muutokset katsotaan hyväksytyiksi, ne tulevat voimaan kansainvälisesti 1 päivänä tammikuuta 2024.
 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on hyväksyä ja saattaa voimaan Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa hyväksytyt, kansainvälisen merenkulun sujuvoittamisen yleissopimuksen liitteen muutokset. Merkittävimpien liitteen muutosten tarkoituksena on edistää globaalia merenkulun digitalisaatiota vahvistamalla sähköistä tiedonvaihtoa. Muutoksiin sisältyy myös Covid-pandemian aikana terveysturvallisuutta parantaviksi havaittuja sekä korruptiota estäviä lisäyksiä.  
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaihin 24.2. kello 16 mennessä. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.  Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa viestintäneuvos Anne Miettinen (etunimi.sukunimi@gov.fi) ja hallitusneuvos Katja Viertävä (etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
ABB    
ABB    
Ahvenanmaanmaakuntahallitus    
Ahvenanmaanmaakuntahallitus    
Ahvenanmaanmaakuntahallitus    
Ahvenanmaanmaakuntahallitus    
AkerArcticTechnologyInc    
AkerArcticTechnologyOy    
AkerArcticTechnologyOy    
AkerArcticTechnologyOy    
ArctiaOy    
ArctiaOy    
ArctiaOy    
BalticSeaActionGroup    
BalticSeaActionGroup    
Cargotec    
Cargotec    
CentrumBalticum    
CentrumBalticum    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämänkeskusliitto    
Elomatic    
Elomatic    
Elomatic    
ESLShipping    
FinFerries    
FinnishMaritimeCluster    
FinnishMaritimeCluster    
FinnpilotPilotageOy    
FinnpilotPilotageOy    
Fintraffic VTS    
FintrafficVTS    
FintrafficVTS    
Gasum    
HaminaKotkansatama    
HaminaKotkansatama    
HelsinginSatamaOy    
HelsinginSatamaOy    
HelsinginSatamaOy    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteenlaitos    
JohnNurmisenSäätiö    
Keskuskauppakamari    
LanghShipping    
Lappeenrannanteknillinenyliopisto    
Lappeenrannanteknillinenyliopisto    
Maa-jametsätalousministeriö    
Maa-jametsätalousministeriö,Saaristoasiainneuvottelukunta(SANK)    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuusry    
Meriteollisuusry    
Metsäteollisuusry    
Metsäteollisuusry    
Metsäteollisuusry    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
OM    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetus-jakulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattoritry    
Satamaoperaattoritry    
Sisäministeriö    
STM    
SuomenBiokiertojaBiokaasury    
SuomenHuolinta-jaLogistiikkaliittory    
SuomenLaivameklariliittory    
SuomenLaivameklariliittory    
SuomenLaivapäällystöliittory    
SuomenLuonnonsuojeluliitto    
SuomenMatkustajalaivayhdistysry    
SuomenMatkustajalaivayhdistysry    
SuomenMerimies-UnioniSMUry    
SuomenMerimies-UnioniSMUry    
SuomenSatamaliitto,HelsinginSatamaOy    
SuomenSatamaliittory    
SuomenSatamaliittory    
SuomenVarustamotry    
SuomenVarustamotry    
SuomenVarustamotry    
SuomenVarustamotry    
SuomenVarustamotry    
SuomenVarustamotry    
SuomenYrittäjät    
SuomenYrittäjät    
SuomenYrittäjät    
SYKE    
Traficom    
Tulli    
Tulli    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto    
Turunyliopisto,MKK    
Turunyliopisto,MKK    
Turunyliopisto,MKK    
Tyurunyliopisto    
Työ-jaelinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasanyliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvostonkanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-SuomenELY-keskus    
WEGA    
WEGA    
Wetech    
WistaFinlandry    
VTT    
VTT    
WWFSuomi    
WWFSuomi    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merenkulku

IMO

kansainväliset sopimukset