Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio taksisääntelyn toimivuudesta

Arviomuistio taksisääntelyn toimivuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1631/2020

Vastausaika on päättynyt: 21.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on kesällä 2019 silloisen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin toimesta käynnistetty taksisääntelyn toimivuuden arviointityö yhteistyössä viranomaisten kanssa. Arviointityön pohjalta on laadittu nyt lausuttavana oleva arviomuistio. Arviomuistion tarkoituksena on muodostaa käsitys taksimarkkinoiden nykytilasta ja liikennepalvelulain (320/2017) vaikutuksista taksimarkkinoiden toimivuuteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta arviomuistiosta. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Lausunnot ovat julkisia.
Tausta
Laki liikenteen palveluista kokosi yhteen valtaosan liikennemarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä. Laki tuli voimaan vaiheittain vuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Taksiliikenteen sääntelyn keventäminen oli osa tätä kokonaisuudistusta. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa korostetaan tarvetta tarkastella uudelleen taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan ja taksipalvelujen saatavuuteen sekä hinnoittelun läpinäkyvyyteen liittyviä kysymyksiä.
Tavoitteet
Arviomuistio on osa liikennepalvelulain taksisääntelyn muutoshankkeen esivalmistelua ja lausuntokierroksen tavoitteena on koota sidosryhmiltä tietoa ja näkemyksiä taksisääntelyn uudistamistarpeista, alustavien toimenpide-ehdotusten vaikutuksista sekä mahdollistaa lakimuutosten jatkovalmistelun tarkempi suunnittelu ja tavoitteenasettelu. Vuorovaikutteinen valmistelutyö käynnistyy arviomuistioon annettavista lausunnoista.

Arviomuistiossa kuvataan hallitusohjelmassa esille nostettujen teemojen nykytilaa voimassaolevan sääntelyn, viranomaisselvityksistä saadun tiedon ja käytettävissä olevan tutkimus- ja tilastotiedon näkökulmasta. Nykytilaan liittyvistä selvityksistä on pyritty virkamiestyönä tunnistamaan esille nousevia ongelmia sekä tuomaan sidosryhmien kommentoitavaksi erilaisia alustavia ratkaisuvaihtoehtoja ja arvioimaan niiden merkittävimpiä vaikutuksia. Muistiossa on myös mahdollisuuksien mukaan pyritty vertaamaan nykytilannetta liikennepalvelulakia edeltäneeseen tilanteeseen, jotta nykytila olisi helpompi suhteuttaa aiempiin käsityksiin ja kokemuksiin taksipalveluista.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM025:00/2019 - Lisätietoa säädöshankkeesta löytyy valtioneuvoston hankeikkunasivulta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään pe 21.2.2020.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää kuulemistilaisuuden taksisääntelyn toimivuudesta Säätytalossa 10.2.2020 klo 10 – 12, sali 15. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 6.2. mennessä tämän linkin kautta.
Tilaisuudesta on suora verkkolähetys liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausunnon voi jättää myös vastaamalla pelkästään lausuntopalvelu.fi- sivuston kyselyosiossa esitettyihin teemakohtaisiin kysymyksiin tai osaan niistä.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi

 
Valmistelijat
Hallitusneuvos Hanna Laurila p. 0295 34 2025
Neuvotteleva virkamies Altti Iiskola p. 0295 16 001

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
 
Jakelu:
020202 Palvelut Oy    
020202 Palvelut Oy    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
AKT ry    
ALT ry    
Autoalan keskusliitto    
Business Finland    
BusPay Oy    
Cabonline    
Cabonline    
DNA    
Eckerö Line Oy Ab    
EK    
Ekorent    
ELISA    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
ELY, Varsinais-Suomi    
Espoo    
Espoo    
Etelä-Savon Taksi Oy    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Etla    
Etla    
Ewooks    
Ficom    
Finavia    
Finavia    
Finnair Oyj    
Föli    
Hanken    
Helsingin satama    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin seutu    
Helsingin taksipalvelu    
Helsingin-Uudenmaan taksit Oy    
Helsinki    
Helsinki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinna    
Hämeenlinna    
Hämeenlinna    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
ITS Finland    
Itä-Suomen Aluehallintovirasto    
Joensuu    
Joensuu    
Joensuun Taksi Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylä    
Jyväskylän Aluetaksi Oy    
Kainuun Taksivälitys Oy    
Kajon    
Kajon    
Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy    
Kela    
Keski-Suomen Aluetaksi Oy    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskustaksi Oy    
KKV    
KKV    
Korsisaari-yhtiöt    
Kotka    
Kotka    
Kouvola    
Kouvola    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuopio    
Kuopio    
Kuuloliitto ry    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto ry    
Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy    
Kymenlaakson Taksi Oy    
Kyyti    
Kyyti    
Lahden Aluetaksi Oy    
Lahti    
Lahti    
Lapin Aluehallintovirasto    
Lappeenranta    
Lappeenranta    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Lounais-Suomen Aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen Taxidata Oy    
Lähitaksi Oy    
Länsi-Suomen Aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MaaS Global    
MaRa    
Matkahuolto    
Menevä Oy    
Menevä Oy    
Mobiilitaksi Oy    
Mobilo Health Oy    
Motiva Oy    
Näkövammaisten liitto ry    
Näkövammaisten liitto ry    
OKM    
OM    
OnniBus.com Oy    
Oulu    
Oulu    
Oulu    
Oulun Aluetaksi Oy    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Paikallisliikennelitto    
Perille Mobility Services Oy    
Pohjanmaan Taksi Oy    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Pori    
Pori    
PRO-Keskus Oy    
Ramboll    
SAK    
Satakunnan Aluetaksi Oy    
Satamaliitto    
Savon Taksidata Oy    
Semel Oy    
Sitowise    
Sitra    
SKAL    
SM    
STM    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Palveluportaali    
Suomen palvelutaksit    
Suomen palvelutaksit    
Suomen taksiliitto ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen yrittäjät    
Suomen yrittäjät    
Taksi Helsinki    
Taksi Helsinki Oy    
Taksi Saimaa Oy    
Taksiparoni Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampere    
Tampere    
Tampere    
Tampereen Aluetaksi Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
TEM    
Tietosuojavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
TMFG    
Traficom    
Traficom    
Trippi Oy    
Turku    
Turku    
Turun Satama Oy    
Turun Taksikeskus Oy    
Tuusula    
Uber B.V.    
Uber B.V.    
Vaasa    
Vaasa    
Vaasan Ulataksi Oy    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaa    
Vantaa    
Varkauden Aluetaksi Oy    
VATT    
VATT    
Verne /TUNI    
Verohallinto    
Verohallinto    
ViaVan    
Viking Line Abp    
VM    
VNK    
VR -yhtymä Oy    
VR -yhtymä Oy    
VTT    
VTT    
Väylä    
Yandex. Taxi B.V.    
YTL    
Asiasanat

taksisääntely

taksi

taksiliikenne

arviomuistio