Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työryhmän selvitysluonnos: datanhallinta-asetuksen kansallinen täytäntöönpano

Työryhmän selvitysluonnos: datanhallinta-asetuksen kansallinen täytäntöönpano

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17688/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/868 eurooppalaisen datan hallinnoinnista ja asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (datanhallinta-asetus) tuli voimaan 23.6.2022. Sitä sovelletaan 24.9.2023 alkaen.

Datanhallinta-asetus on uutta EU-sääntelyä. EU-asetuksena se on suoraan sovellettavaa oikeutta eli asetusta on noudatettava sellaisenaan. Vaikka EU-asetukset eivät vaadi samanlaista täytäntöönpanoa kuin direktiivit, kansalliseen sääntelyyn ja käytäntöön sisältyvät mahdolliset päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet on poistettava siltä osin kuin kansallista liikkumavaraa ei ole jätetty. Lisäksi datanhallinta-asetuksessa edellytetään tietyn kansallisen sääntelyn antamista.

Jokainen ministeriö vastaa siitä, että sen hallinnonalan lainsäädäntö ja toiminta ovat EU-oikeuden mukaisia. Tätä kunkin ministeriön tehtävää tukemaan liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän 4.10.2022. Työryhmän tehtävänä on ollut:
  1. Koota eri hallinnonaloilla voimassa oleva nykytila (lainsäädäntö ja käytäntö) sekä tuottaa aineistoa vaikutustenarvioinnin pohjaksi.
  2. Tuottaa ehdotus tavoiteltavaksi toimintaympäristöksi ja erityisesti selvittää tarkoituksenmukainen tapa järjestää datanhallinta-asetuksen mukaiset viranomaistehtävät mukaan lukien seuraamussääntely.
Työryhmän työ on koottu selvitykseksi.
Tausta
Datanhallinta-asetus on uutta sääntelyä. Sen tavoitteena on luoda datan hallinnalle eurooppalaiseen arvopohjaan tukeutuva kehys, joka lisäisi datan saatavuutta vahvistamalla luottamusta datan välittäjiin ja yhtenäistämällä datan jakamisen menettelyitä koko EU:n alueella. Tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen data-avaruus ja yhteentoimivat datan sisämarkkinat.

Datanhallinta-asetuksessa vahvistetaan
  • edellytykset, jotka koskevat julkisen sektorin hallussa olevien tiettyjen datan luokkien uudelleenkäyttöä unionissa,
  • datan välityspalvelujen tarjoamista koskevat ilmoitus- ja valvontapuitteet,
  • vapaaehtoisen rekisteröitymisen puitteet yhteisöille, jotka keräävät ja käsittelevät altruistisiin tarkoituksiin saataville annettua dataa ja
  • kehys Euroopan datainnovaatiolautakunnan perustamiselle.
Datanhallinta-asetus on uutta sääntelyä. Datan hyödyntämisestä säädetään jo useassa muussa EU-säädöksessä. Siksi datanhallinta-asetuksessa säädetään sen suhteesta olemassa olevaan sääntelyyn, kuten suhteessa henkilötietosääntelyyn. Datanhallinta-asetuksen mukaan henkilötietojen suojaa koskevaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä on sovellettava kaikkiin datanhallinta-asetuksen yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin.
 
Tavoitteet
Työryhmän työssä on keskitytty niihin asetuksen kokonaisuuksiin, jotka vaativat julkisen sektorin täytäntöönpanotyötä. Työryhmän tekemä kartoitus rajoittuu niihin ministeriösektoreihin, jotka ovat työryhmässä edustettuina. Selvityksessä on pyritty kokoamaan datanhallinta-asetuksen velvoitteita ja erittelemään niiden sisältöä. Datanhallinta-asetus on kuitenkin sellaisenaan suoraan sovellettava, ja sen tulkinta kuuluu viranomaisille ja viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuimelle.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM038:00/2022 - Valtioneuvoston Hankeikkuna: EU:n datanhallinta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa tukeva työryhmä

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=FI - Datanhallinta-asetus (EU) 2022/868

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=LVM038:00/2022 - Hankeikkuna: Arbetsgrupp till stöd för det nationella genomförandet av EU:s dataförvaltningsakten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868&from=FI - Dataförvaltningsakten (EU) 2022/868

Liitteet:

Työryhmän selvitysluonnos_Datanhallinta-asetus - kansallinen täytäntöönpano.pdf - Työryhmän selvitysluonnos / Arbetsgruppens utkast till utredning (FI)

Sammanfattning_Dataförvaltningsakten. Nationellt genomförande. Arbetsgruppens utredning.pdf - Sammanfattning: Dataförvaltningsakten. Nationellt genomförande. Arbetsgruppens utredning.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta viimeistään 5.4.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntopyyntö on lähetetty erikseen Vahvaa käyttäviin organisaatioihin (ministeriöt), jotka myös antavat lausuntonsa Vahvan kautta.


Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa
 
Merita Erkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. +358 295 34 2136,
etunimi.sukunimi@gov.fi,
 
Tuomas Kaivola, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. +358 295 34
2366etunimi.sukunimi@gov.fi,
 
Viveca Still, valtiovarainministeriö,
puh. +358 295 53 0558,
etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
1001 Lakes    
Aalto yliopisto    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
APFI ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Business Finland    
Cinia Oy    
COSS ry    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
DataSpace Europe Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Effi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketruvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla - Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
FiCom ry    
Fimea, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Findata - Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen    
Finnet-liitto ry    
Fintraffic    
Forssan kaupunki    
Gramex    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Högskolan på Åland    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
IPR Univercity Center    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
ITS Finland ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
KELA    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Kopiosto    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuvasto ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
MaaS Global    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Medialiitto    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
MyData Global    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
NIIS    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paikkatietokeskus    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus PRH    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Rahoitusvakausvirasto    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sanasto    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Sitra    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian akateemiset TEK    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Teosto ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tietoevry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
TUKES    
Tulli    
TUNI Tampereen korkeakouluyhteisö    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Unikie Oy    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtion talouden tutkimuskeskus VATT    
Valtion talous- ja henkilötöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Valvira    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vehmaan kunta    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yleisradio Oy    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

digitalisaatio

data

datatalous

Digilainsäädäntö