Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Turvallisuusselvitysten laatiminen tuomioistuimissa

Turvallisuusselvitysten laatiminen tuomioistuimissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1/31/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää kunnioittaen lausuntoanne oheisesta arviomuistiosta, joka koskee turvallisuusselvitysten laatimista tuomioistuimissa. Muistiossa on arvioitu turvallisuusselvityslakia (726/2014) ja siinä säädettyjä edellytyksiä turvallisuusselvitysten laatimiselle. Muistio on laadittu tuomioistuimissa hoidettavia tehtäviä silmällä pitäen.
Liitteet:

Arviomuistio_Turvallisuusselvitykset tuomioistuimissa_6.2.2018.docx - Oikeusministeriön arviomuistio 6.2.2018 OM 1/31/2018 Turvallisuusselvitysten laatiminen tuomioistuimissa

Lausuntopyyntö_turv.selv_9.2.2018.pdf - Lausuntopyyntö 9.2.2018 OM 1/31/2018 Turvallisuusselvitysten laatiminen tuomioistuimissa

Lausuntopyyntö_turv.selv_9.2.2018_sv.docx - Begäran om utlåtande 9.2.2018 OM 1/31/2018 Säkerhetsutredningar vid domstolarna

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 6.4.2018. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea palvelun käyttöön voi myös pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos, yksikön päällikkö Anne Hallavainio, puh. 029 51 50428 ja hallitussihteeri Jennimari Huovinen, puh. 029 51 50394, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi.
Jakelu:
Arviointikriteerilautakunta    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suojelupoliisi    
Tuomarinkoulutuslautakunta    
Tuomarinvalintalautakunta    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus