Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen kemikaaliohjelma

Kansallinen kemikaaliohjelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8233/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Vuoteen 2035 ulottuva kemikaaliohjelma on jatkoa vuosien 2006-2020 kansalliselle vaarallisia kemikaaleja koskevalle ohjelmalle. Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kemikaaliohjelman avulla kehitetään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti. 
Tausta
Suomessa laadittiin kansallinen kemikaaliohjelma vuonna 2006, jonka tavoite oli asetettu vuoteen 2020. Ohjelmaan on tehty kaksi arviointia ja päivitystä vuosina 2012 ja 2017. Ohjelman tavoitteena on edistää ja kehittää kemikaalien riskinhallintaa.
Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia ja niiden seurauksena on tarpeen uudistaa kansallinen kemikaaliohjelma vastaamaan niitä.
Tavoitteet
Tavoitteena on laatia vuoteen 2035 saakka ulottuva kunnianhimoinen kemikaaliohjelma, jonka avulla varmistetaan ja edistetään terveyden ja ympäristön suojelua. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, tunnistaa sekä torjua eri lähteistä peräisin olevaa haitallisten aineiden aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sekä väestön ja työntekijöiden haitallista altistumista kemikaaleille. Pyrkimyksenä on siirtyä Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti kohti ympäristöä, jossa kemikaalit eivät haittaa ihmisten terveyttä eivätkä heikennä ympäristön hyvää tilaa.  
Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ohjelmaluonnoksesta viimeistään maanantaina 15.11.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kyselyosiossa on mahdollista jättää yleinen lausunto ja lisäksi on ohjelmaluonnoksen lukujen mukainen mahdollisuus lausua.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa. jos ette voi antaa lasuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
neuvotteleva virkamies Hinni Papponen, ympäristöministeriö (hinni.papponen@gov.fi, puh 0295 250384)
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FICAM    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kuluttajaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen ympäristökeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusiitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficom    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Työturvallisuuskeskus    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Asiasanat

terveydensuojelu

kemikaaliturvallisuus

kemikaalit

Ympäristönsuojelu