Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella

Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain ja asetuksen voimassaoloaikojen pidentäminen viidellä vuodella

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2803/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain (1257/2010, kokeilulaki) ja sen nojalla annetun asetuksen (107/2014) voimassaolon jatkamisesta viidellä vuodella, jos sitä pidetään tarpeellisena lain soveltamisalaan kuuluvissa kunnissa. Lakia sovelletaan Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Kouvolassa.

Samalla lain piiriin kuuluvia kuntia pyydetään antamaan lain seurantaa ja arviointia koskevia tietoja, niitä hyödynnetään maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa.
Tausta
 Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain  ja asetuksen  voimassaolo päättyy 31.12.2018. Säännösten voimassaoloaikoja ehdotetaan tarvittaessa jatkettavaksi vielä viidellä vuodella.
 

 
Tavoitteet
Ympäristöministeriö tiedustelee säännöksen piiriin kuuluvilta kunnilta ja Suomen kuntaliitolta, onko lain ja asetuksen säännösten voimassaolon jatkaminen edelleen tarpeellista. Jos näin on, lakia ja asetusta ehdotetaan jatkettavaksi nykyisen sisältöisenä viidellä vuodella, eli vuoden 2023 loppuun asti. Säännösten tarpeellisuus ja sisältö selvitetään tarkemmin käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja aikataulussa.

Ennakoiden maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta kunnilta kerätään tällä lausuntokierroksella myös seuranta- ja arviointitietoja kokeilulain soveltamisesta.

Jos säännösten voimassaoloaikoja jatketaan tämän lausuntokierroksen perusteella, ei varsinaisia säännösehdotuksia, joilla voimassaolosäännöksiä muutetaan, lähetetä enää erikseen lausuntokierrokselle. Muutoksen jälkeen lain voimaantulosäännöksessä todettaisiin että "laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023." ja asetuksessa (2 §) säädettäisiin, että " asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2023."
Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 15.8.2018 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet
palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton
tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila puh. 0295 250 107, sähköposti jaana.junnila@ym.fi
.
Jakelu:
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Jyväskylän kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Oulun kaupunki    
Suomen Kuntaliitto    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Asiasanat

maankäyttö

maankäyttö- ja rakennuslaki

kokeilulaki