Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: KESELY/2747/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Keski-Suomen alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla vesistötulvasta on arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja muut tulvariskialueet sekä asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Ehdotus tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit sekä tausta-asiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ovat nähtävillä sähköisesti internetsivustolla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi -sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella. 
 
Tausta
Merkittävien ja muiden tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotetuista tulvariskialueista sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16.00 saakka.

Mielipidettä toivotaan erityisesti kahdesta kokonaisuudesta:
  • Onko ehdotukset vesistöjen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät ja olennaisimmat tulvariskeihin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?
Linkit
Liitteet:

KESELY Kuulutus.pdf - Kuulutus

KESELY Kuulemisasiakirja_alustava_arviointi.pdf - Ehdotus Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 mennessä Keski-Suomen ELY-keskukseen joko lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi) tai postitse osoitteeseen PL 250, 40101 Jyväskylä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan tekstikenttään tai lataamalla liitteen.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyy myös kuulemisasiakirjasta.
Valmistelijat
Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksessa antavat

Johtava asiantuntija Timo Sokka, puh. 040 767 0329
Vesitalousasiantuntija Tomi Muinonen, puh. 050 566 1154

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Jakelu:
Hankasalmen kunta    
Joutsan kunta    
Jyväskylä    
Jämsän kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Karstulan kunta    
Keski-Suomen ELY-keskus, SOVA-viranomainen    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keuruun kaupunki    
Kinnulan kunta    
Kivijärven kunta    
Konneveden kunta    
Kyyjärven kunta    
Laukaan kunta    
Luhangan kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Multian kunta    
Muuramen kunta    
Petäjäveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Saarijärven kaupunki    
Toivakan kunta    
Uuraisten kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Äänekosken kaupunki