Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2022/1855

Vastausaika on päättynyt: 16.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muutoksista määräyksiin ja ohjeisiin 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt (jäljempänä MOK).
Tausta
Finanssivalvonta laajentaa määräyksissä ja ohjeissa olevaa luetteloa maksulaitoslain (297/2010) 26 §:ssä tarkoitetuista vähäriskisistä ja helposti rahaksi muutettavista instrumenteista, jollaisiin maksulaitokset (ml. sähkörahayhteisöt) voivat sijoittaa asiakasvarojaan. Finanssivalvonta ei ole aiemmin määritellyt lainsäädännön tarkoittamalla tavalla tähän soveltuvia sijoitustuotteita. Finanssivalvonta kumoaa yhden raportointivelvollisuuden, sillä se saa jatkossa vastaavat tiedot viranomaisyhteistyön kautta. Lisäksi MOKissa olevat viittaukset muuhun sääntelyyn ovat vanhentuneet, minkä takia niitä on aihetta päivittää nykyisin voimassa oleviin.
Tavoitteet
Muutosten tavoitteena on pitää Finanssivalvonnan antama sääntely ajan tasalla ja sekä ehkäistä soveltamisalan piiriin kuuluvien toimijoiden moninkertaisia raportointivelvoitteita että antaa lainsäädännön ohjaamalla tavalla sääntelyä, jota toimijat voivat hyödyntää asiakasvarojen suojaamismenettelyissään.

Finanssivalvonta laajentaa määräyksissä ja ohjeissa olevaa luetteloa maksulaitoslain (297/2010) 26 §:ssä tarkoitetuista vähäriskisistä ja helposti rahaksi muutettavista instrumenteista, jollaisiin maksulaitokset (ml. sähkörahayhteisöt) voivat sijoittaa asiakasvarojaan. Finanssivalvonta kuitenkin muistuttaa, että maksulaitoksen on hallittava riskinsä myös määräyksessä mainittujen uusien sijoituskohteiden osalta. Maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden osalta vastaavaa muutosta ei ole tarkoitus tehdä, sillä Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa arvioida näiden riskienhallintaa vastaavalla tavalla kuin maksulaitosten osalta. Finanssivalvonta pyytää tämän muutoksen osalta lausuntoja oikeusministeriön lausuntopalvelun avulla eli luvuista 5.8.6 ja 6.3.5.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta tekee myös muita muutoksia määräyksiin ja ohjeisiinsa. Näiltä osin emme pyydä edellä mainittua vastaavalla tavalla lausuntoja, mutta otamme muuten vastaan mahdollisia huomiota suunnitelluista muutoksista.

Finanssivalvonta ei tule enää keräämään maksutapahtumiin liittyvää vuosiraporttia (ML-raportti) maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavilta henkilöiltä. Tätä koskeva raportointivelvollisuus poistetaan määräyksistä ja ohjeista. Vastaava muutos on toimiluvallisten maksulaitosten osalta tehty jo aiemmin. Syynä tämän raportointivelvollisuuden kumoamiselle on se, että Suomen Pankki ryhtyy keräämään ML-raporttia vastaavia tietoja myös maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavilta henkilöiltä. Finanssivalvonta saa jatkossa valvontansa kannalta tarpeelliset tiedot näidenkin toimijoiden maksunvälityksen määristä Suomen Pankilta.

Lisäksi Finanssivalvonta päivittää ajantasaisiksi vanhentuneet viittaukset mm. muihin omiin määräyksiinsä ja ohjeisiinsa ja lainsäädäntöön sekä ohjaavat linkit ja viittaukset muuhun aineistoon. Finanssivalvonta myös korjaa määräyksissä ja ohjeissa havaittuja lyöntivirheitä. Muutokset pyritään saamaan toteutettua helmikuun 2023 aikana.
Liitteet:

MOK_8_2016_lausuntopyyntöversio_luonnos.pdf - Määräykset ja ohjeet 8/2016, joissa muutettavat kohdat merkitty korjausmerkinnöillä.

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 16.1.2022 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta tammikuussa 2023.

Määräysten ja ohjeiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 15.2.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa luku- tai alalukukohtaisten otsikoiden alle kohta, esim. kohta 5, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
 
Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja, tarvittaessa luonnoksen kohta yksilöiden.
Valmistelijat
vastuuvalvoja Juha Eerikäinen juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5322
vastuuvalvoja Senni Haajanen senni.haajanen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5538
vastuuvalvoja Mirja Kaspianranta mirja.kaspianranta(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5569
Jakelu:
Book Salon Oy    
Checkout Finland Oy    
Coinmotion Oy    
Enfuce License Services Oy    
EPassi Clearing Oy    
Euteller Oy    
Finanssiala ry    
Holvi Payment Services Oy    
Membrane Finance Oy    
Narvi Payments Oy Ab    
Neste Markkinointi Oy    
Paytrail Oyj    
Pine & Cone Oy    
St1 Finance Oy    
Svea Payments Oy    
Valtiovarainministeriö    
Vauraus Suomi Oyj    
Verifone Finland Oy    
Visma Payments Oy    
Wolt License Services Oy    
Zevoy Aktiebolag    
Asiasanat

Määräykset ja ohjeet

maksulaitokset

toimilupa

rekisteröinti