Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräyksen käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä luonnoksesta

Lausuntopyyntö määräyksen käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräyksen käyttötoiminta ja liikenteen hallinta rautatiejärjestelmässä luonnoksesta.
Tausta
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräys käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä TRAFI/57058/03.04.02.00/2015 määräykseen tehtävien muutosten johdosta.

Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä ERA, on Euroopan komission toimeksiannosta selvittänyt jäsenvaltioiden kansallisen sääntelyn suhdetta Euroopan unionin sääntelyyn. ERA on todennut, että määräyksen TRAFI/57058/03.04.02.00/2015 kohta 2.5 Junan kokonaisuus ei ole sallittu kansallinen sääntö ja se tulee kumota.

Määräysteksti myös samalla ajantasaistetaan säädösviittausten ja täytäntöönpanomenettelyjen osalta. Lisäksi määräyksen vaihtotyön suorittamiseen liittyvää kohtaa päivitetään vastaamaan unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä, mitä avataan tarkemmin määräyksen perustelumuistiossa.
Tavoitteet
Määräystä päivitetään niin, että uusi määräys on Euroopan unionin rautatieviraston edellyttämien muutosten mukainen. Tämän ohella määräysteksti päivitetään vastaamaan lainsäädännöstä johtuvia muutoksia. Näiden määräykseen tehtävien päivitysten on tarkoitus helpottaa sekä määräyksen luettavuutta että sen tulkintaa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot määräysluonnoksesta pyydetään antamaan viimeistään 15.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/364417/03.04.02.00/2023.
 
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Jari Nieminen sähköposti jari.nieminen(at)traficom.fi; puh. 029 534 6829 
Lakimies Ilona Heiskanen sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536