Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 19/2013, 13/2012, 8/2021 ja 9/2021 muutokset sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet

Eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä hautaus- ja eroavustuskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden 19/2013, 13/2012, 8/2021 ja 9/2021 muutokset sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 17/01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeista.
 
Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukoiden täyttöohjeet:
 
  • Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat 
  • Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus 
  • Määräykset ja ohjeet 8/2021 Lisäeläkelaitosten vastuuvelan laskuperusteet 
  • Määräykset ja ohjeet 9/2021 Hautaus- ja eroavustuskassan vastuuvelan laskuperusteet 
  • VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet 
Tausta
Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla on hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2021). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Finanssivalvonta tekee määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät muutokset kolmessa eri osiossa. Tämän ensimmäisen osion määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2022.
 
VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 31.12.2021.
Tavoitteet
Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan kate: Lisäeläkelaitokset sekä hautaus- ja eroavustuskassat
Määräyksiin ja ohjeisiin 19/2013 on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen liittyvät muutokset.

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus 
Määräyksiin ja ohjeisiin 13/2012 on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen ja muihin sen yhteydessä muutettuihin lakeihin liittyvät muutokset sekä muutamia muita vähäisiä muutoksia ja päivityksiä.

Määräykset ja ohjeet 8/2021 Lisäeläkelaitosten vastuuvelan laskuperusteet 
Määräyksillä ja ohjeilla 8/2021 kumotaan vanhat määräykset ja ohjeet 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet sekä 5/2021 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Terminologian yhtenäistymisen vuoksi lisäeläkesäätiöille ja -kassoille ei ole tarvetta pitää erillisiä määräyksiä. Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain uudistukseen ja muihin sen yhteydessä muutettuihin lakeihin liittyvät muutokset sekä muutamia muita vähäisiä muutoksia ja päivityksiä.

Määräykset ja ohjeet 9/2021 Hautaus- ja eroavustuskassan vastuuvelan laskuperusteet 
Määräyksissä ja ohjeissa 9/2021 annetaan määräykset ja ohjeet hautaus- ja eroavustuskassojen vastuuvelan laskuperusteista ja niiden ilmoittamisesta Finanssivalvontaan sekä matemaatikon lausunnosta vastuuvelan määrästä. Määräyksissä ja ohjeissa on soveltuvin osin noudatettu voimassa olevaa määräystä hautaus- ja eroavustuskassan vakuutusteknisistä laskelmista ja niiden perusteena olevista laskuperusteista Dnro 8/002/2004, joka kumoutuu uusien määräysten ja ohjeiden tulessa voimaan.

VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet 
Konekielisten VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeita on muutettu kustannustenjakoon liittyvien erien korkoutuksen osalta. Korkoutus on muutettu vastaamaan kustannustenjaossa vuodesta 2021 alkaen noudatettavaa käytäntöä, jonka kansallisen tulorekisterin käyttöönotto on mahdollistanut.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 28.9.2021 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta joulukuussa 2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Määräykset ja ohjeet 19/2013: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, johanna.korhonen@finanssivalvonta.fi
 
Määräykset ja ohjeet 13/2012, 9/2021 sekä VL- ja VP-tiedonkeruiden täyttöohjeet: johtava matemaatikko Satu Korhonen, satu.korhonen@finanssivalvonta.fi 
 
Määräykset 8/2021: matemaatikko Anna Keinänen, anna.keinanen@finanssivalvonta.fi
Jakelu:
ABB Eläkesäätiö    
ABB:n vakuutuskassa    
Ahtausalan sairauskassa    
Apteekkien Eläkekassa    
Ata Gears Oy:n Sairauskassa    
CABB:n sairauskassa    
Dinex Finland Oy:n sairauskassa, selvitystilassa    
Eläkekassa Verso    
Eläkesäätiö Neliapila    
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse, selvitystilassa    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Finanssiala ry    
Finlaysonin Forssan tehtaitten sairauskassa    
Finlayson-Upofloorin vakuutuskassa    
Finnairin Eläkesäätiö    
Finnair-konsernin sairauskassa    
Fiskars Sairauskassa    
HOK-Elannon sairauskassa    
Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö    
Högfors-Karkkilan sairauskassa    
Ihalaisten tehdasalueen sairauskassa    
Iittalan Lasitehtaan Sairauskassa    
Imatran Seudun Sähkön Sairauskassa    
Imatran Terästehtaan sairauskassa    
Inhan Vakuutuskassa    
Inkeroisten tehtaiden vakuutuskassa    
Jokilaakson Sairauskassa    
JWS:n sairauskassa    
Jylhän Sairauskassa    
Kaapelin sairauskassa    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Karhulan Sairauskassa    
Karihaaran sairauskassa    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Killinallin Vakuutuskassa    
Kilpilahden sairauskassa    
Kolhon Sairauskassa Teho    
Koneen työntekijöiden vakuutuskassa    
Kotkan Vakuutuskassa    
Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa    
Kyron sairauskassa    
L&T-sairauskassa    
Laminon Eläkesäätiö    
Lapuan Patruunatehtaan sairauskassa    
Lentokonetehtaan sairauskassa    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Linnavuoren Sairauskassa    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Merimieseläkekassa    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Metalsin sairauskassa    
Muijalan sairauskassa, selvitystilassa    
Muusikkojen Sairauskassa    
Mäntän pumpputehtaan sairauskassa    
Mäntän tehtaiden sairauskassa    
Nokian Kumiväen Sairauskassa    
Nokian Paperiväen Sairauskassa    
Nordean eläkesäätiö    
Nuottasaaren sairauskassa    
Nurmisen Sairauskassa    
OP-Eläkesäätiö    
Orionin Eläkesäätiö    
Otanmäen sairauskassa    
Oulun Kaapelityöväen Sairauskassa    
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö    
Oy Forcit Ab sairaskassa    
Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Palohenkilöstön sairauskassa    
Pankakosken sairauskassa    
Paperialan Imatran sairauskassa    
Par-Pukin Sairauskassa    
Peltolan sairauskassa    
Pigmentsin sairauskassa    
Pihlavan Tehtaiden Sairauskassa    
Poliisien Vakuutuskassa    
Porin KTV:n sairauskassa    
Rakennusliiton Vakuutuskassa    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Rautatieläisten Vakuutuskassa Turva    
Rautpohjan sairauskassa    
Reka eläkekassa    
Repolan toimihenkilöiden sairauskassa    
Sairauskassa Ilma    
Sairauskassa Kaleva    
Sairauskassa Kelloportti    
Sairauskassa Komet    
Sairauskassa Kupari    
Sairauskassa Laiva    
Sairauskassa Metso    
Sairauskassa Oras    
Sairauskassa Peko    
Sairauskassa Rollikka    
Sairauskassa Rowaco    
Sairauskassa Sampas    
Sairauskassa Sellu    
Sairauskassa Silta    
Sairauskassa Simpele    
Sairauskassa WALKIA    
Sairauskassa VANAJA    
Sairauskassa Wisa    
Sampo-Rosenlewin Sairauskassa    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
Seikun Sahan työntekijäin sairauskassa    
Sirkkalan Sairauskassa    
Sjukkassa Haro    
Sjukkassa/Sairauskassa KWH Plast    
SLO:n Eläkesäätiö    
Sokeripuhdistamon sairauskassa    
Sorsakosken Tehtaitten sairauskassa    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sunilan Sairauskassa    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Suomen Kansallisteatterin Näyttämöväen Vakuutuskassa    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen Trikoon sairauskassa    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Säynätsalon Sairauskassa, selvitystilassa    
Takon Sairauskassa    
Tamfeltin sairauskassa    
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa    
Telian Eläkesäätiö    
Teljän sairauskassa    
Tervakosken sairauskassa    
Tihisenniemen sairauskassa    
Toimihenkilösairauskassa Meta    
Tradekan sairauskassa    
Turulan sairauskassa    
Työeläkevakuuttajat - Tela ry    
UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
UTC:n Sairauskassa    
WaasaWärtsilän Sairauskassa    
Vakuutuskassa Aalto    
Vakuutuskassa Enerkemi    
Vakuutuskassa Ketju    
Vakuutuskassat ry    
Valion Eläkekassa    
Valtiovarainministeriö    
Vammalan Kumiväen sairauskassa    
Varkauden sairauskassa    
Veitsiluodon Sairauskassa    
Venator Finland Eläkesäätiö    
Vihtavuoren tehtaitten Sairauskassa, selvitystilassa    
Wihuri Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö, selvitystilassa    
VR Eläkesäätiö    
VR Vakuutuskassa Raide    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yara Suomen Sairauskassa    
Yleisradion eläkesäätiö    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse    
Äänekosken Tehtaitten sairauskassa