Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle infektiofokuksen löytämiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä ja ennen leukojen alueen sädehoidon tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista

Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle infektiofokuksen löytämiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä ja ennen leukojen alueen sädehoidon tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7117/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hampaiston ja leukojen alueen tulehdukset ovat yleisiä, ja ne saattavat aiheuttaa vakavia tulehduksia muuallakin elimistössä. Niiden hoitaminen on erityisen tärkeää tiettyjen sairauksien ja hoitojen yhteydessä. Osa hampaiston ja leukojen alueen tulehduksista on oireettomia eikä niitä voida havaita myöskään suun kliinisessä tutkimuksessa, minkä vuoksi Suomessa on käytäntönä täydentää kliinistä tutkimusta panoraamaröntgenkuvauksella (PTG-kuvauksella). Tätä oireettomille henkilöille tehtyä hampaiston ja leukojen alueen kuvantamisen oikeutusta ei ole aiemmin kansallisesti arvioitu.
Tausta
Joulukuussa 2018 voimaan tulleen säteilylain (859/2018) 111 §:n perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. Säteilylaki on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaa mukaan lukien. Säteilylailla täytäntöönpannaan säteilyturvallisuusdirektiiviä 2013/59/Euratom.
Hampaiston ja leukojen alueen infektioista osa on oireettomia eikä niitä havaita kliinisessä tutkimuksessa, mutta ne saattavat aiheuttaa ongelmia muualla elimistössä. Tämän vuoksi myös oireettomat infektiofokukset on tärkeää diagnosoida ja hoitaa. Hammasperäiset bakteerit voivat aiheuttaa vakavia tulehduksia, kuten syviä kaulan tulehduksia. Erityisesti henkilöillä, joilla on heikentynyt immuunivaste, on suurempi riski saada vakava yleistulehdus.  

Antiresorptiiviset (luunsyöjäsolujen toimintaa estävät) lääkkeet  tai sädehoito voivat altistaa luukuoliolle (luun nekroosille), hammasperäisen tulehduksen tai aiemman luuhun kohdistuneen toimenpiteen vuoksi. Tällaista lääkkeiden tai säteilyn aiheuttamaa luukuoliota (osteonekroosia, osteoradionekroosia) on vähän, mutta hoito on invasoivaa ja hankalaa. Syöpähoitojen seurauksena usein myös syljeneritys vähenee merkittävästi, mikä altistaa kariekselle sekä kiinnityskudossairauksille (parodontiitille).
Tavoitteet
Näiden kriteerien tarkoituksena on linjata panoraamaröntgentutkimuksen edellytyksiä. Nyt esitetyt kriteerit on laadittu tieteelliseen näyttöön perustuen oireettoman henkilön tulehduspesäkkeen löytämiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä, ennen leukojen alueen sädehoidon aloitusta ja ennen immunosupressiivisen hoidon aloitusta. Kriteerit koskevat koko suomalaista aikuisväestöä. Alle 18-vuotiaiden tarpeet piilevien infektiopesäkkeiden selvittämiseksi ovat harvinaisia, ja näiden osalta röntgentutkimuksen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti.

Henkilöllä, jolla on antiresorptiivinen lääkitys, on riski saada osteonekroosi leukojen alueelle. Ulkoista sädehoitoa leukojen alueelle saaville voi aiheutua osteoradionekroosi. Lisäksi sädehoidon komplikaatioita ovat hampaiston voimakas karioituminen ja parodontiitti, koska sädehoito vaurioittaa sylkirauhasia ja aiheuttaa ohimenevän mukosiitin. Immunosuppressiivista hoitoa saavalla henkilöllä on riski saada vakava tulehdus.

Hammaslääkärin tekemä kliininen tutkimus ja sitä täydentävä PTG-tutkimus tarvitaan leukojen alueella olevien tulehduspesäkkeiden havaitsemiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä sekä ennen leukojen alueen sädehoidon tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista.

Oireettoman henkilön suun alueen tutkimus voi olla tarpeen myös monessa muussa yhteydessä. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto tarkastelee kuvantamisen tarvetta tieteelliseen näyttöön perustuen ja antaa tarvittaessa lisää kriteerejä.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolle viimeistään 12.4.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää lausuntoanne Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätöksestä "Panoraamaröntgentutkimus oireettomalle henkilölle tulehduspesäkkeen löytämiseksi antiresorptiivisen lääkityksen aloittamisen yhteydessä ja ennen leukojen alueen sädehoidon tai immunosuppressiivisen hoidon aloittamista".

Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoa päätöksestä antaa erityisasiantuntija Ritva Bly, puh. +358 295 163 039, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy    
Hammas Hohde Oy Gasellin Hammaslääkärit    
Hammaslääkäriasema Helmiäinen Oy    
Hammaslääkärit Piirainen Oy    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Diagnostiikkakeskus    
Helsingin kaupunki Suun terv.huolto / Suu- ja Hammaskeskus/ Sari Tuukkanen    
IBD ja muut suolistosairaudet ry    
KotiHammas Oy    
Kuopion Hammaskulma Oy    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen Oy    
Mehiläinen Oy    
Oral Hammaslääkärit Oyj    
Oral Hammaslääkärit Oyj Sibeliuksenkatu    
Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk Oy)    
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy Hammasklinikka Tampere, Suvantokatu    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuvantamiskeskus radiologia    
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy    
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy Hammashoitola Nastahammas / T. Ellilä    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulun yliopistollinen sairaala / Radiologian klinikka    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuopion yliopistollinen sairaala Kuvantamiskeskus, Kliininen radiologia    
Sairaalafyysikot ry    
Seinäjoen Helmident Oy    
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry    
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry    
Suomen Luustoliitto ry    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys ry    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Syöpäyhdistys ry    
Suomen Terveystalo Oy Terveystalo Tampere Hammaslääkäripalvelut    
Säteilyturvallisuuskeskus    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tmi Eija Tiainen-Ikkelä Hammasrasti    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus (TYKS) AD2-Röntgen    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr Hammashoitola    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr Hervannan hammashoitoasema    
Ålands Hälso- och Sjukvård Specialsjukvården    
Asiasanat

Säteilyaltistus

säteilyturvallisuus

hammasröntgen

panoraamaröntgen