Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tietoturvan kehittämisen tuesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tietoturvan kehittämisen tuesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18738/2022

Vastausaika on päättynyt: 22.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksellä ehdotetaan perustettavaksi uusi määräaikainen tuki, jonka avulla organisaatiot voisivat hankkia tarkastuksen ja arvion uhkamallinnuksesta järjestelmiensä tietoturvatasosta markkinaehtoisilta toimijoilta sekä ryhtyä tulosten perusteella parantamaan järjestelmiensä tietoturvaa ja tietoturvaosaamistaan määrätietoisesti. Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan mahdollisimman pian.
 
 
Tausta
Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon, jossa myönnettiin liikenne- ja viestintäministeriön alalle tietoturvallisuuden kehittämiseen suomalaisissa yrityksissä 6 milj. euron määrärahaa. Sen avulla voitaisiin myöntää määräaikaisia tietoturvaseteleitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille ja järjestöille sekä näiden keskeisille palveluntarjoajille.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 22.7.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa asetusluonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat:
erityisasiantuntija Mari Marttila p. +358 50 473 2933
yksikön johtaja Maija Ahokas p. +358 40 031 6178

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Electronic Frontier Finland EFFI ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
valtiovarainministeriö    
Asiasanat

kyberturvallisuus

valtiontuki