Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamiseksi

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8524/2019

Vastausaika on päättynyt: 10.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetukseen.
Tausta
Liikennepalvelulain (laki liikenteen palveluista, 320/2017) tieliikenteen ammattipätevyyksiä koskevat muutokset tulivat voimaan 1.1.2020. Muutoksella Suomi otti kansallisesti käyttöön kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden suorittamiseen kaikki tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin 2003/59/EY (Euroopan parlamentin ja neuvosto direktiivi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojenkuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta) mahdollistamat suoritustavat, kun koulutuksen ja nopeutetun koulutuksen rinnalle tuli ns. koemalli. Valtioneuvoston asetukseen lisätään liikennepalvelulain säännöksiä tarkentavat, koemallin käytännön toteutusta koskevat säännökset. Lisäksi tehdään teknisiä päivityksiä, joilla korjataan mm. Liikenne- ja viestintäviraston nimi ja viittaukset liikennepalvelulain juoksevaan pykälänumerointiin.

Liikennepalvelulain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
  • perustason ammattipätevyyskokeesta ja sen toteutuksesta sekä siihen ilmoittautumisesta,
  • kokeista, niiden toteutuksesta ja kokeiden järjestämisestä,
  • arvioijien ja kokeesta vastaavan johtajan tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista,
  • kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutusta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä sekä
  • valvonnan järjestämisestä ja kokeiden järjestämistä koskevista ilmoituksista.
Tavoitteet
Säädösmuutoksilla täytäntöönpannaan direktiivin muutokset, jotka tulevat osin voimaan 23.5.2020 ja osin 23.5.2021.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM028:00/2019 - Lisätietoa hankkeen etenemisestä löytyy valtioneuvoston Hankkeet-internet-sivuilta.

Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi.
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.3.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lisätietoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi antaa yksikön johtaja Sini Wirén, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 040 507 0916.

 
Valmistelijat
  • yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532
  • erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi, p. 0295 34 2016 (poissa 3.-16.2.2020)
  • ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 34 2125
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
Jakelu:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Helsingin kaupunki    
Keskuskauppakamari    
Kuljetusalan työelämätoimikunta    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahtarit ry    
Stadin Ammattiopisto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
TTS Työtehoseura    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vantaan ammattiopisto Varia    
Asiasanat

liikenne

ammattipätevyys