Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1092/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa lausunnon antamista varten luonnoksen hallituksen esitykseksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta. Lausuntopyyntö julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla.
 
Tausta
Esitysluonnos sisältää ehdotukset sähköisen ajokorttisovelluksen käyttöönottamiseksi ajo-oikeuden osoittamisessa sekä Färsaarilla ja Grönlannissa myönnettyjen ajokorttien hyväksymiseksi täällä ajamiseen 61 §:ssä säädetyin edellytyksin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2019.
Tavoitteet
Sähköisen ajokorttisovelluksen käytöllä ajo-oikeuden osoittamisessa edistettäisiin digitalisaation käyttöä ajokorttiasioissa. Sähköinen ajokorttisovellus olisi lisäpalvelu ja ajokortinhaltija voisi halutessaan ladata sovelluksen Liikenteen turvallisuusviraston palveluna.
 
Färsaarilla ja Grönlannissa annettujen ajokorttien kohdalla hyväksyttäisiin ajokorteilla ajaminen yhden vuoden ajan maahantulosta. Hyväksytyt ajokortit olisivat auton B-luokan ajokortti ja moottoripyörän ajokortit. Ajokortin vaihtaminen suomalaiseen edellyttäisi vastaavan kuljettajantutkinnon suorittamista.
 
Ehdotetut muutokset koskisivat Manner-Suomea.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 23.9.2018
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)lvm.fi tai vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Maija Mansikkaniemi, erityisasiantuntija
Jakelu:
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikan Opetuksen Tuki LOT ry    
Logistiikkayritysten liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maistraatti    
Maistraatti    
Maistraatti    
Maistraatti    
Maistraatti    
Maistraatti    
Maistraatti    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
Moottoripyöräkerho 69 ry MP69    
MP-kauppiaat    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Liikennelääketieteen yhdistys    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taksiliitto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väestörekisterikeskus    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry.    
Ympäristöministeriö