Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos esitykseksi Kansallisarkistolle julkisen terveydenhuollon potilastietojen seulonnasta

Luonnos esitykseksi Kansallisarkistolle julkisen terveydenhuollon potilastietojen seulonnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3299/2024

Vastausaika päättyy: 30.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa Kansallisarkistolle potilastietoja koskevaa uutta seulontaesitystä. Esityksen perusteella Kansallisarkisto voi tehdä seulontapäätöksen potilastietojen pysyvästä säilyttämisestä eli arkistoinnista. Uusi seulontapäätös on tarpeen, koska nykyinen syntymäpäiväotantaan perustuva seulonta ei vastaa tutkimuksen tarpeita eikä huomioi esimerkiksi kehittyvän teknologian mahdollisuuksia tietoaineistojen käsittelyssä. Seulonnan tavoitteena on saada talteen merkittävä osa asiakirjallista kulttuuriperintöä tarkoituksenmukaisessa ja käytettävässä muodossa.

Esitys koskee julkisen terveydenhuollon tekstimuotoisia potilastietoja. Kuva-aineistojen seulonnasta tehdään myöhemmin erillinen esitys. Yksityisten palvelunantajien potilastietoja koskevan seulontapäätöksen tekeminen edellyttää seulontaa koskevan toimivallan sisällyttämistä lainsäädäntöön, joten esitys ei sen takia tässä vaiheessa sisällä yksityisten palvelunantajien potilastietoja. Myös sosiaalihuollon asiakastietojen seulonnasta on tarkoitus tehdä jatkossa erillinen arvonmääritys ja seulontaesitys.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/3299/2024.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/3299/2024

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen    
Apollonia    
Apotti    
Arctic Biopankki-Oulun yliopisto    
Auria Biopankki    
CGI    
eduskunnan oikeusasiamies    
EskoSystems    
EskoSystems    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin biopankki    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS)    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäriliitto    
Mediconsult    
Niuvanniemen sairaala    
oikeuskanslerinvirasto    
OKM    
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Proviisoriyhdistys    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Soste    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen erikoislääkäriyhdistys ry SELY    
Suomen Fysioterapeutit    
Suomen patologiyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS)    
TEHY    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
THL Biopankki    
TietoEvry    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
TTL    
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)    
Valteri-koulu    
Valtion koulukodit    
Valvira    
Vanha vaasan sairaala    
Vankiterveydenhuolto    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Veripalvelun Biopankki    
VM    
yhdenvertaisuusvaltuutettu