Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viranomaisverkon verkkotoimiluvan hakuilmoitusluonnos

Viranomaisverkon verkkotoimiluvan hakuilmoitusluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/599/07 /2019

Vastausaika on päättynyt: 4.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimiluvan julistamista haettavaksi verkkopalvelun tarjoamiseen viranomaisverkossa toimivassa matkaviestinverkossa. 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa verkkotoimiluvan hakuilmoitusluonnoksesta.

Tausta

Verkkotoimiluvat myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 10 §:ssä tarkoitetussa vertailevassa menettelyssä.

Hakuilmoitusluonnoksen mukaan toimiluvat myönnettäisiin ajalle 1.1.2020-31.12.2033. Tämänhetkinen viranomaisverkon verkkotoimilupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. 

Tavoitteet

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan verkkopalvelun tarjoaminen viranomaisverkossa toimivassa matkaviestinverkossa edellyttää verkkotoimilupaa. 

Vuonna 2018 tehdyllä lakimuutoksella mahdollistettiin laajakaistainen matkaviestinpalvelu, jolla korvataan nykyinen viranomaisradioverkkoon (VIRVE) perustuva kapeakaistainen viranomaisviestintäpalvelu. Nyt myönnettävällä verkkotoimiluvalla ei ole vaikutusta laajakaistaiseen viranomaisviestinnän palveluratkaisun käyttöönottoon.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle alla olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään 4.9.2019 klo 16:00 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat

Lisätietoja antaa:

ylitarkastaja Heidi Mäntylä, puh. 0295 34 2073. 

Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat(Pääesikunta)    
Rajavartiolaitos    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Seutuverkot Ry    
Sisäministeriö    
Suomen Erillisverkot Oy    
Teknologiateollisuus    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Valtiovarainministeriö    
Watson Nordic Oy    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Asiasanat

laajakaista

radiotaajuudet

Radiofrekvenser

bredband