Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu valtioneuvoston asetus

Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu valtioneuvoston asetus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4048/2022

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi asetukseksi. Lausuttavana on melko pienin muutoksin päivitetty asetusehdotus. Ensimmäinen asetusluonnos sisältyi hallituksen esitykseen 220/2021 vp.

Uusi asetus koskee kaikkia kuljetusmuotoja. Asetus sisältäisi säännöksiä, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen käyttäviin pakkauksiin, paineastioihin, säiliöihin ja kontteihin sekä tarkastuslaitosten yhteistyöhön ja vuosikertomukseen sekä tilapäiseen säilytykseen ja VAK-tietarkastukseen. Asetuksessa annettaisiin myös säännökset ajoneuvojen VAK-ADR-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-ADR-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta. Asetukseen on lisäksi koottu eri kuljetusmuotoja koskevat säännökset viranomaisten toimenpiteiden ja asiakirjojen tunnustamisesta.

Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023. Voimassa olevat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut asetukset kumoutuvat uuden vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (541/2023, jäljempänä uusi VAK-laki) mukaisesti.
Tausta
Asetusehdotus liittyy vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaan kokonaisuudistukseen, jossa valmisteltiin uusi VAK-laki (541/2023). Ensimmäinen asetusluonnos oli lausuntokierroksella alkuperäisen vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen (HE 220/2021 vp) yhteydessä.

 
Tavoitteet
Voimassa olevat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetut asetukset muutettaisiin vastaamaan uutta VAK-lakia kuitenkin siten, että annettaisiin vain yksi VAK-asetus. Sääntely täydentäisi uutta VAK-lakia sekä edistäisi vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta ja selkeyttäisi nykykäytäntöjä ja -sääntelyä. Sääntely täyttäisi perustuslain asettamat vaatimukset. 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM019:00/2023 - Valtioneuvoston Hankeikkuna

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_220+2021.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan tiistaihin 13.6.2023 klo 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön tai sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi, jolloin lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/4048/2022.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan myös hankeikkunassa (LVM019:00/2023).

 
Valmistelijat
Automaatioyksikön johtaja Saara Reinimäki (puh. 0295 342 087, etunimi.sukunimi@gov.fi)
neuvotteleva virkamies Mari Suominen (puh. 0295 342 306, etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Advario Finland Oy    
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola    
Air liguide    
Airport College Oy    
Ajo-opetus Mikael    
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Akkukierrätys Pb Oy    
Algol Chemicals Oy    
Aluehallintovirasto/Etelä    
Aluehallintovirasto/Itä    
Aluehallintovirasto/Lappi    
Aluehallintovirasto/Lounais    
Aluehallintovirasto/Länsi    
Aluehallintovirasto/Pohjois    
Arctia    
Arwina Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autokoulu Ajoteho Oy    
Autokoulu Akseli Oy    
Autoliikenteen Työantajaliitto ALT ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Bang & Bonsomer Group Ab    
CAP Pro Academy    
CAP Valmennus Oy    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Cargo Safe Oy    
Cramo Finland Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
DEKRA Industrial Oy    
DHL Freight (Finland) Oy    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Edukai Oy    
Edusampo Oy    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, erikoiskuljetukset    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savo    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Häme    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuu    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lappi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjala    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savo    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunta    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uusimaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Epic Autokoulu Oy    
Erikoistyö J. Koskinen Oy    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurofins Expert Services Oy    
Eurohuolinta Oy    
Eurotank Oy    
Farmtools Oy    
Fenniarail Oy    
FGG Finngas GmbH    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finia Oy    
Finnair Oyj    
Finncont Oy    
FinnHEMS Oy    
Finnlines Oyj    
Forcit Oy Ab    
Fortum    
Fortum Power and Heat Oy    
Fortum Waste Solutions Oy    
Geenitekniikanlautakunta    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama Oy    
HAPA Oy    
Heliflite    
HelppoKatsastus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin Satama Oy    
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi    
Hexion Oy    
HTT 5 High Tech Tubing Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyria Koulutus Oy    
Hämeen Rakennuskone Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Infra ry    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Insteam Oy    
ISS Palvelut Oy    
ITS Finland    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jetflite Oy    
Joensuun Auto-Opisto Oy    
Jokimäki Service Oy    
JTV-Partner Oy, Tampere    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA    
Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy    
Järvi-Suomen Auto Ky    
Jätehuoltoyhdistys ry    
K. Kaihu Oy    
K1 Katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen Säiliöhuolto Oy    
Kainuun Autokoulu Oy    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - Kainuun ammattiopisto    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kaucon Oy    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemesta ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Kemira Chemicals Oy    
Kemira Chemicals, Joutseno    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kierrätysteollisuus ry    
KIP Service Oy    
Kiwa Inspecta    
Kokkolan Satama Oy    
Kokkologi Oy    
Koneyrittäjien liitto ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkamills Oy    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutustiimi ViisiPäivää Ky    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO    
Kraton Chemical Oy    
Kuljettajakoulutus Kosonen Oy    
Kuljettajavalmennus Konsultit Oy    
Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy    
Kuljetus Sjögren Oy    
Kuljetus Team Virtanen Oy    
Kuljetuskeskusten Liitto ry (KKL)    
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy    
Kumiteollisuus ry    
Kuopion Energia Oy    
Kurikan PR Koulutus ja Markkinointi Ky    
Kurko Academy Oy Ltd    
Kuusakoski Oy    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lantmännen Agro    
Lapin pelastuslaitos    
Lappia-Koulutus Oy    
Lassila & Tikanoja Oyj    
Lentotulli    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Linja-autoliitto ry    
LIS Group Oy    
LogiConsulting Oy    
Logisteam Oy, Riihimäki    
Logistiikka Koulutus V & P Ky    
Logistiikkapalvelu Huhtamäki    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan Satama Oy    
LSK-Machine Oy    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy    
Länsi-Uudenmaan kky, LUKSIA    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanrakennus Alamäki Oy    
MAP-yhtiöt Oy    
Mecom Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motoajo Oy    
Muoviteollisuus ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
Nikkasen Konepaja Oy    
Nivalan ammattiopisto    
Nordic Regional Airlines Oy    
Nornickel    
North European Oil Trade Oy    
Nurmeksen Metalli Oy    
Nurminen Logistics Oyj    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustietoinstituutti (OTI)    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Onni Forsell Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optima Samkommun    
OrtekOy    
Oulun Satama Oy    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/OSEKK    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Eckerö Line Ab Oy    
Oy Kaskisten satama    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Porin Hanke Ab    
Oy Woikoski Ab    
Paketo Oy    
Pasi Saine Oy    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelkolan terminaali Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan Liikenneopisto Oy    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Posti Oy    
Prakticum    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen Kuljettajakoulutus    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rahtarit ry    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ratarinki Oy    
Rauma Terminal Services Oy    
Rauman satama Oy    
Rautaruukki Oyj    
Rautatiealan sääntelyelin    
Reijo Rautauoman säätiö    
Renta Oy    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, REDU    
Ruokavirasto    
Räjähdeyhdistys ry    
Saarijärven Päätytuote Oy    
Saimaan satamat    
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä    
Sami-Palvelut Oy    
Sataedu Oy    
Satakunnan pelastuslaitos    
Savon koulutuskuntayhtymä    
ScanPole Oy    
Scanwings Oy    
Securitas Oy    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisäministeriö    
Skanska Rakennuskone Oy    
SL-Trans Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stadin Ammattiopisto    
Stena Recycling Oy    
Stig Saarinen Ky    
Stora Enso Oyj, Oulu    
Stora Enso Oyj, Sunila    
Stora Enso Oyj, Varkaus    
STR Tecoil Oy    
Suojelupoliiisi    
Suomen Ammattiakatemia Oy    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Bussikoulutus Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Koulutusrengas Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuljetusturva Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lentäjäliitto ry    
Suomen Liikennelentäjäliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit Oy    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry    
Suomen Tekniikkaopisto Oy    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Turvaprojektit Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur / Yrkesakademin i Österbotten samkommun    
Swissport Finland Oy    
Tallink Silja Oy    
Taminco Finland Oy    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Teboil Oy Ab    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Testlink Oy    
Tieliikennekoulutus MIKRA Ky    
Tikkurila Oy    
Tina Sammi Oy    
Tmi J-T Tauriainen    
Tornion satama    
Traffica oy    
TrafficPoint Oy    
Transtop Oy    
Tulli    
Turun ammatti-instituutti    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Työturvallisuuskeskus ry    
Työturvallisuuskoulu.FI    
UPM Kymmene Oyj    
uRecycle Group Oy    
Uudenkaupungin Autokoulu Ky    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy    
Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy    
VakPekka    
Vantaan ammattiopisto, VARIA    
Vapo Oy    
Varkauden satama    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Wasaline    
WIBAX    
Viking Line    
Viking Line Cargo    
VR-Yhtymä Oyj    
WWF Suomi    
Vähälä Logistics Oy    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
YARA Suomi Oy    
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki    
Yhteinen Toimialaliitto ry YTL    
YIT Kalusto Oy    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ympäristöministeriö    
Ympäristövakuutuskeskus    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Öljy- ja Kaasutekniikka ry    
Öljykolmio Oy    
Öljytuote ry    
Asiasanat

vaaralliset aineet kuljetus