Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: POPELY/3470/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Pohjois-Pohjanmaan alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaisista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit sekä tausta-asiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ovat nähtävillä sähköisesti internetsivustolla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi -sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella.

Tausta

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Tavoitteet

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipidettä toivotaan erityisesti kahdesta kokonaisuudesta:

  • Onko ehdotukset vesistöjen ja rannikkoalueen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, niin mitä pitäisi korjata?
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-pohjois-pohjanmaa/ - Kuulemisaineisto.

https://www.vesi.fi/trh - Digitaaliset tausta-asiakirjat. Kuulemisaineistoa voi hakea sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella.

https://vesi.fi/aineistopankki/tulvariskien-hallintasuunnitelman-ja-ymparistoselostuksen-valmistelu-2024/ - Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään toimittamaan joko lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi) tai postitse osoitteeseen Veteraanikatu 1, PL 86, 90130 Oulu.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyy myös kuulemisasiakirjasta.

Valmistelijat

Lisätietoja antavat:

Vesitalousasiantuntija Riku Sanaksenaho, puh. 050 396 0753, riku.sanaksenaho@ely-keskus.fi
Vesitaloussuunnittelija Velipekka Latvala, puh. 040 705 5426, velipekka.latvala@ely-keskus.fi

Jakelu:
Alavieskan kunta    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Iin kunta    
Kainuun ELY-keskus, patoviranomainen    
Kalajoen kaupunki    
Kempeleen kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kärsämäen kunta    
Lapin ELY-keskus, kalatalousviranomainen    
Limingan kunta    
Lumijoen kunta    
Merijärven kunta    
Muhoksen kunta    
Museovirasto    
Nivalan kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, SOVA-viranomainen    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pudasjärven kaupunki    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Raahen kaupunki    
Reisjärven kunta    
Sievin kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Taivalkosken kunta    
Tyrnävän kunta    
Utajärven kunta    
Vaalan kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Asiasanat

tulvariskit

tulvariskien hallinta

tulvat

tulvariskialue

tulvasuojelu

tulvavahingot