Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23901/2023

Vastausaika on päättynyt: 8.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta.
Tausta
Neuvoston direktiiviä (EU) 2020/262) valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä (valmisteverotusdirektiivi) on sovellettu unionissa 13.2.2023 alkaen. Samana päivänä tulivat voimaan direktiivin toimeenpanosta johtuvat kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma sisältää kirjauksen valmisteverotuslakiin liittyen ostajan verovelvollisuuden laajentamisesta alkoholin verkkokaupassa.
 
Tavoitteet
Eräitä valmisteverotuslain menettelysäännöksiä täsmennettäisiin jo aiemmin kansallisesti toimeenpannun valmisteverotusdirektiivin mukaisesti.

Lisäksi verovelvollisuutta etämyynnissä koskevaa säännöstä täydennettäisiin. Verovelvollisuus valmisteverojen suorittamisesta Suomeen olisi edelleen ensisijaisesti etämyyjällä, mutta tuotteiden ostaja olisi valmisteverotusdirektiivin mahdollistamalla tavalla myyjän lisäksi vastuussa verosta tietyissä etämyynnin tilanteissa.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM094:00/2023 - Linkki hankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM094:00/2023 - Länk till projektets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 8.4.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies, Krista Sinisalo, puh. 0295 530 248, krista.sinisalo@gov.fi
Neuvotteleva virkamies, Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies@gov.fi (etämyynti)
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kaupan liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttujavirasto    
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet rf    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pienpanimoliitto ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Alkoholikauppa ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

verotus

Etämyynti

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen

distansförsäljning