Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10633/2020

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän laatimaan suunnitelman toimenpiteistä, joilla Covid-19-pandemian aikainen digitalisaatiokehitys vakiinnutetaan. Työryhmän toimikausi on 30.9.2020 saakka, johon mennessä työryhmän tulee viimeistellä raportti ja suunnitelma kriisin jälkihoitona toteutettavista digitalisaatiota koskevista toimenpiteistä keskeisillä sektoreilla.
Tavoitteet
Työryhmän työn tavoitteena on tehdä arvio koronaviruskriisin aikaansaamista digitalisaatioon tukeutuvista uusista toimintamalleista ja laatia suunnitelma toimenpiteistä, joilla hyvät käytännöt vakiinnutetaan osaksi jälkihoitoa ja kriisin jälkeistä aikaa. Toimenpide-ehdotusten laatimiseksi työryhmä on koonnut ja analysoinut tietoa lähtötilanteesta ja digiloikasta sekä arvioinut, millä keinoilla digiloikan aikaisia hyviä käytäntöjä voidaan edistää myös jatkossa. Digitalisaatio ylittää sektorirajat ja siten työ kattaa monipuolisesti yhteiskunnan sektoreita. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi tarvittavaa digitalisaatiokehitystä.

Raportissa on myös laaja-alaisemmin käsitelty työryhmän jäseniltä saadun aineiston pohjalta digitalisaatiota ja kriisin esille tuomaa digitaalista korjausvelkaa. Digitalisaation hyödyt ja mahdollisuudet nähdään tärkeäksi valjastaa osaksi jälkihoitoa ja kriisistä toipumista. Työryhmän työ kattaa myös sellaisia digitalisaatiota edistäviä toimenpiteitä, jotka eivät ole suoraan seurausta koronaviruskriisistä. Tavoitteena on tukea investointien ja kriittisten resurssien priorisointia sekä yhteensovittaa toimenpide-ehdotuksia EU:n digitalisaation ja datan hyödyntämisen strategioihin.

Koronaviruskriisin jälkihoitoa ja jälleenrakennusta käsitellään Hetemäen työryhmän raporteissa. Tämän työryhmän raportti täydentää jälkihoidon tilannekuvaa, kriisinaikaisia vaikutuksia ja jälkihoidon keinovalikoimaa digitalisaatiokehityksen osalta.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM027:00/2020 - Lisätietoja työryhmästä Hankeikkunassa

Liitteet:

Väliraportti_luonnos 3.6.pdf - Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Liite_Toimenpide-ehdotukset 3.6.pdf - Väliraportin liite, toimenpide-ehdotukset

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan 22.6.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (VN/10633/2020).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseen löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon kirjaamo@lvm.fi.

Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa väliraportista.
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä, Hankeikkunassa sekä liikenne- ja viestintäministeriön www-sivulla.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

Merita Erkkilä (merita.erkkila@lvm.fi, p. +358 295 34 2136) ja
Maaria Mäntyniemi (maaria.mantyniemi@lvm.fi, p. +358 295 34 2022).
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Akava    
Allianssi    
Arcada amk    
Arcventure    
Arene ry    
Arene ry    
Arkkeo    
Asiakastieto    
ASML    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auto- ja kuljetusalojen työntekijäliitto AKT ry.    
Avaamo    
Avaus    
Avoimen AMK:n verkosto    
Avoimen yliopiston foorumi    
Borenius    
Business Finland    
Business Finland    
BusinessOulu    
Castren&Snellman    
Celia    
CGI    
CGI    
Cinia    
Cinia    
Corenet    
COSS    
CSC tieteen tietotekniikan keskus    
DainStudios    
DainStudios    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
Datatalousfoorumi    
DHR    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digital Living International Oy (EU), Co-Founder SisuID    
Dimecc    
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy    
DNA oy    
Duodecim    
DXC    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Effi ry    
EIT ICT lab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Elisa Oyj    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETLA    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Euroclear    
Euroclear    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Farmasialiitto    
Ficom    
FIMECC    
Finanssialan keskusliitto    
Finavia    
Finnair    
Finnet-liitto ry    
Finnvera Oyj    
Fondia    
Fondia    
Fortum    
Forum Virium Helsinki    
F-secure    
F-secure    
F-secure    
Fujitsu    
Futurice Oy    
Gartner    
Geologian tutkimuskeskus    
Gofore    
Gofore    
Gramex    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
Haltian    
HAMK    
Hammaslääkäriliitto    
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy    
Hansel Oy    
Hansel Oy    
Helen    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Ventures Oy    
Heltti Oy    
Hengitysliitto Heli ry    
Hengitysliitto Heli ry    
Hewlett Packard Enterprise    
Hpplaw    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Idean Oy    
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
IPR University Center    
IRO Research Oy    
ITS Finland ry    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Ivorio Oy    
Joensuun kaupunki    
Julkisen sanan neuvosto JSN    
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto    
Kemin kaupunki    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Knowhill Oy    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
KPMG Oy Ab    
KPMG Oy Ab    
KPMG Oy Ab    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kynnys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lexia    
Lexia    
Lifetime    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luciad    
Luonnonvarakeskus    
LähiTapiola    
LähiTapiola    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
M Brain    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maas    
Maas Global    
Maaseutuvirasto    
Markkinaoikeus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
MDI Public Oy    
MDI Public Oy    
Metsänhoitoyhdistykset    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsäteho Oy    
Metsäteho Oy    
Morelex    
MTK ry    
MTV MEDIA    
MTV Oy    
Muistiliitto    
Museovirasto    
MyData Global    
Netum Oy    
Nixu    
Nokia Oyj    
Nordea Oyj    
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry    
Näkövammaisten liitto ry    
OAJ    
OECD    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Ohjelmistoyrittäjät ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Omaishoitajaliitto    
Onnettomuustutkintakeskus    
OP (mahdolliset muut pankit)    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
OP-Pohjola osk    
Ortodoksinen kirkko    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oy IBM Finland Ab    
Oy IBM Finland Ab    
Oy Waremann Acrux Ab    
Paikkatietokeskus    
Palkansaajien tutkimuskeskus    
Palta Asiantuntijat Oy    
Palta ry    
PAM    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pellervo    
Petteri Järvinen Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Pondenome    
Posti    
Potilasliitto    
Privance    
Privaon    
Proviisoriyhdistys    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reaktor    
Reaktor    
Reaktor    
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS    
SAMOK    
Sanoma Oyj    
Sanoma Oyj    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Secure Link Oy    
Siili Solutions Oyj    
Sisäministeriö    
Sisäministeriö    
Sitra    
SOK    
Solita Oy    
Solita Oy    
Someturva    
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
SOSTE-järjestöt    
SOSTE-järjestöt    
SoteDigi Oy    
Sovelto Oy    
Sovelto Oy    
S-ryhmä    
S-ryhmä    
SSH Communications Security    
SSH Communications Security    
Statens ämbetsverk på Åland    
STTK    
SunEnergia Oy    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Franchising-yhdistys ry (SFY)    
Suomen Internet-yhdistys SIY ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen kielipalveluyritykset ry (SKY)    
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry    
Suomen kotityöpalveluyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kultaseppien liitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen Metallirakenneyhdistys ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Naprapaattiyhdistys ry    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry - Sairaanhoitajayrittäjät    
Suomen Sairaankuljetusliitto ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tanssikoulujen Liitto TANSLI ry    
Suomen Terveystuotekauppiaitten Liitto ry    
Suomen Vaatturiliitto ry    
Suomen Vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjänaiset ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Super    
SYL    
SYL    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähkösuunnittelijat NSS ry    
Säteilyturvakeskus    
Taitavat Suutarit ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Taja    
Taloushallintoliitto    
Taloushallintoliitto    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
TATA Consultancy Services    
TATA Consultancy Services    
Tehy    
Teknologiateollisuus ry    
TELA    
Telia    
Teollisuusliitto    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry - TESO ry    
Tieke ry    
Tieke ry    
Tieto Oyj    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT    
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT    
Tilaajavastuu    
Tilastokeskus    
TIVIA ry    
Tornator Oyj    
Tredea Oy    
Tulli    
Turkiskaupan Liitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvaurakoitsijat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Unifi    
Unifi ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnallinen Lastensuojelu ry    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valuemotive Oy    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veikkaus    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Verohallinto    
Veronmaksajan keskusliitto    
Viestinnän keskusliitto ry    
Viestintävirasto    
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy    
VR-yhtymä    
VTT Oy    
Väestörekisterikeskus    
VÄYLÄ    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Yleisradio Oy    
Yleisradio Oy    
Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö YM    
YTHS    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering