Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1667-2021

Vastausaika on päättynyt: 15.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Yhteiset tutkinnon osat ovat kaikissa perustutkinnoissa samanlaiset. Opetushallitus pyytää lausuntoanne yhteisten tutkinnon osien osa-alueista. Nykyiset vastaavat tutkinnon osat ja niiden osa-alueet on uudistettu siten, että osaamistavoitteet on kuvattu aikaisempaa tarkemmin ja kaikissa osa-alueissa on yhtenäinen arviointikriteeristö.

Tausta

Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksina ja osaamistavoitteina. Osaamisen arviointiin on määrätty arviointikriteerit. Arviointikriteerit ovat vaihdelleet tutkinnon osittain ja osa-alueittain. Käynnissä olevassa perustutkintojen vaiheittaisessa uudistamistyössä kriteeristöt yhtenäistetään. Jatkossa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa olisi yhtenäinen kriteeristö yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa. 

 

Tarkoituksena on, että kaikki ammatilliset perustutkinnot muuttuisivat 1.8.2022 siten, että uudistetut yhteiset tutkinnon osat tulisivat tällöin voimaan. Tutkinnon perusteet julkaistaisiin joulukuussa 2021 ePerusteet-palvelussa.

 

Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja parantaa perusteiden käytettävyyttä. Yhteisten tutkinnon osien uudistamistyöhön on osallistunut laajasti asiantuntijoita, kuten eri osa-alueiden opettajia sekä ammattikorkeakoulun ja lukiokoulutuksen asiantuntijoita. Luonnoksia on käsitelty kaikille avoimissa webinaareissa syksyllä 2020 ja asiasta on keskusteltu mm. työelämäjärjestöjen edustajien kanssa.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.6.2021 lausuntopalvelussa.
Vastausohjeet vastaanottajille

Pyydämme palautetta yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteista ja yhtenäisestä arviointikriteeristöstä:

 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta taide ja luova ilmaisu
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta matematiikka ja matematiikan soveltaminen
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta työelämässä toimiminen
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
 • Pyydämme palautetta osa-alueesta kestävän kehityksen edistäminen
 • Pyydämme palautetta yhtenäisestä arviointikriteeristöstä.

Osa-alueiden sisältö ja arviointikriteeristö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

Valmistelijat

Opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).

Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakalliosäätiö sr    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valmet Automotive Oy    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä