Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi VTS-alueen liikennesäännöistä

Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi VTS-alueen liikennesäännöistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/377875/03.04.01.00/2022

Vastausaika päättyy: 19.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
VTS-alueen liikennesäännöt (TRAFICOM/377875/03.04.01.00/2022)
Tausta
Alusliikennepalvelulain (623/2005) muutoslaki 1311/2023 annettiin syksyllä 2023 ja tuli voimaan 1.1.2024. Lain 7 §:n 2 momentti antaa Liikenne- ja viestintävirastolle valtuuden antaa VTS-alueelle pysyviä liikennejärjestelyjä vaaratilanteiden ja ruuhkien estämiseksi. Pysyvät liikennejärjestelyt ovat aikaisemmin sijainneet VTS-alueiden perustamispäätöksessä, jatkossa aluksia koskevat liikennesäännöt ja muut velvollisuudet olisivat selkeämmin määriteltynä omassa määräyksessään.
Tavoitteet
Määräyksen tavoitteena on antaa alusliikennepalvelulain määräämät VTS-alueen pysyvät liikennejärjestelyt niistä asioista, joista Liikenne- ja viestintävirastolla on alusliikennepalvelulain määräämä määräyksenantovaltuus. Tavoite on täsmentää VTS-alueiden pysyviä liikennejärjestelyjä ja selkeyttää sääntelyä nykytilanteeseen verrattuna.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 19.4.2024 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 5/2024.
Ruotsinnokset lisätään niiden käännösten valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Huomaattehan että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Matti Latvalahti, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, matti.latvalahti(at)traficom.fi, puh. 029 534 7066
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, puh. 029 534 7334
Jakelu:
Aboa Mare    
Arctia Oy    
Bore    
Eckerö Line Oy Ab    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Finnlines Oy    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama    
Inkoon satama    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kalajoen satama    
Kemin Satama Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Kvarken Ports Ltd (Vaasa)    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto - Sjöfartsförbundet ry    
Merivoimat    
Naantalin satama    
Novia    
OSM Ship Management Finland Oy    
OTKES    
Oulun Satama Oy    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Pietarsaaren satama    
Porin Satama Oy    
Prima Shipping Oy    
Raahen Satama Oy    
Rajavartiolaitos    
Rauman Satama Oy    
Rederi Ab Nathalie    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily Ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Tallink Silja Oy    
Turun Satama Oy    
Viking Line Abp    
Väylävirasto