Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi liikenteenohjauslaitteiden käytöstä

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi liikenteenohjauslaitteiden käytöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1676/2020

Vastausaika on päättynyt: 27.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne otsikossa mainitusta asetusluonnoksesta.
Tausta
Uuden tieliikennelain (729/2018) tullessa voimaan kumoutuvat liikenteen ohjauslaitteista annettu liikenneministeriön päätös (asetus 203/1982) ja liikennevaloista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1012/2001). Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä korvaa tarvittavin osin kumoutuvat asetukset. Kumoutuvista asetuksista siirretään liikenteenohjauslaitteiden mittoihin, väreihin ja rakenteeseen liittyvät säännökset Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiin, mutta laitteiden käyttöä koskevat edelleen tarpeellisiksi arvioidut säännökset siirretään valtioneuvoston asetukseen.
Tavoitteet
Asetus on pääosin tekninen säädöstason muutos, joka liittyy uuden tieliikennelain voimaantuloon. Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää liikenteenohjauslaitteiden käyttöä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 27.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa asetusluonnoksesta.
 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/1676/2020.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa yli-insinööri Mikko Karhunen puh. 029 534 2014, mikko.karhunen@lvm.fi
Jakelu:
Autokoululiitto    
Autoliitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Invalidiliitto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotkan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys    
Liikenneturva    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Pyöräliitto    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SKAL    
Suomen Motoristit    
Taksiliitto    
Tampereen kaupunki    
Teknisen Kaupan Liitto    
Tieyhdistys    
Turun kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Vakuutuskeskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tieliikennelaki liikennemerkki liikennevalo tiemerkintä