Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 15)