Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi puoluelain muuttamisesta (sähköinen palvelu puolueen perustamiseen)

Luonnos hallituksen esitykseksi puoluelain muuttamisesta (sähköinen palvelu puolueen perustamiseen)
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 16)