Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32455/2023

Vastausaika on päättynyt: 26.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Muutoksilla työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassa voisi tarjota työnvälitystä, tietoa-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja, valmennuksia sekä muita näihin verrattavissa olevia palveluita jäsentensä työllisyyden tukemiseksi.

Työttömyyskassan tarjoamat palvelut olisivat yksityistä työvoimapalvelua, jolla ei korvattaisi julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Palvelujen tarjoaminen ja palveluihin osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Palvelut rahoitettaisiin kassan omista varoista. Palvelujen rahoitukseen ei käytettäisi julkista rahoitusta.
 
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita. Työttömyyskassojen tehtävät on määritelty työttömyyskassalaissa.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää työttömyyskassaan kuuluvien työttömien työllistymistä ja työttömyysuhan alla olevien työssä pysymistä mahdollistamalla työttömyyskassoille mahdollisuus järjestää jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 26.2.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
erityisasiantuntija Joni Rehunen, puh. 029 516 3435

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Akava    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Finanssivalvonta    
Henkilöstöala HELA ry    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimiso    
Valtiovarainministeriö