Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttamisesta

HE-luonnos valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4682/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Asukasvalinta valtion tukemiin vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin (ara-asunnot) on säännelty. Tavoitteena on, että asunnot osoitetaan eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukkaaksi valittaessa on otettava huomioon hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Etusijalla ovat asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. 
 
Tausta
Venäjä aloitti helmikuussa 2022 hyökkäyssodan Ukrainassa, minkä seurauksena miljoonat Ukrainassa asuneet joutuivat pakenemaan maasta. Osa Ukrainasta paenneista oli tarve majoittaa valtion tukemissa asunnoissa. Tilapäisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat tuottivat tulkintaongelmia kunnissa ja asuntojen omistajayhteisöissä, sillä oleskeluluvat eivät olleet kestoltaan asukasvalinnassa vaadittua vähintään yhtä vuotta. 

Ukrainasta paenneiden asukasvalinnan lisäksi säännöksissä on tullut ilmi myös muita päivitystarpeita, jotka liittyvät oleskelulupia koskevan lainsäädännön muutoksiin, pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sekä asukasvalintaan julkisena hallintotehtävänä. Valmistelun yhteydessä on havaittu tarve täsmentää myös hyvinvointialueiden valvontaoikeuksia koskien asukasvalintaa. 
 
Tavoitteet
Tavoitteena on asukasvalintaa koskevien säännösten saattaminen ajan tasalle. Lisäksi ehdotetut muutokset korostaisivat asukasvalinnassa tehtävää harkintaa hakijan asunnontarpeen perusteella. Tilapäistä suojelua saavat henkilöt voisivat tulla valituiksi asukkaiksi valtion tukemiin asuntoihin. Poikkeussäännöksen tarkoituksena on varmistaa, ettei vuoden oleskelulupavaatimus johda yksittäisissä tapauksissa kohtuuttomiin tilanteisiin.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM010:00/2023 - Säädösvalmisteluhanke Hankeikkunassa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM010:00/2023 - Lagstiftningsprojekt i Hankeikkuna

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 12.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/4682/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, p. 0295 250 180
Jakelu:
A-Kruunu Oy    
Asukasliitto ry    
Diakonissalaitos    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoo    
Espoon Asunnot Oy    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Hämeenlinna    
Hämeenlinnan Asunnot Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Imatra    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuu    
Joensuun Kodit Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy    
Jämsä    
Järvenpään Mestariasunnot Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaani    
Kankaanpää    
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kauhava    
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy    
KEHA-keskus    
Kemijärven Vuokratalot    
Kemijärvi    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kiinteistö Oy Jämsänmäki    
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari    
Kiinteistö Oy Kummun Kodit    
Kiinteistö Oy Pikipruukki    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kokkola    
Kokkolan Vuokra-Asunnot Oy    
Kotka    
Kotkan Asunnot Oy    
Kotoutumisen osaamiskeskus    
Kouvola    
Kouvolan Asunnot Oy    
Kuopio    
Kuuma-seutu    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden Asunnot Oy    
Lahti    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
Mikalo Oy    
Mikkeli    
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy    
Moniheli ry    
Niiralankulma    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Outokumpu    
Pelastakaa lapset ry    
Pieksämäen Haka Oy    
Pieksämäki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pori    
Porin YH-Asunnot Oy    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rovanapa Oy    
Rovaniemi    
Sastamala    
Sastamalan Vuokratalot Oy    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonlinna    
Savonlinnan Vuokratalot Oy    
Seinäjoki    
Sevas Kodit    
Sininauhasäätiö    
Sisäministeriö    
Sivakka (Oulun kaupungin asunnot)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Punainen Risti    
Tampere    
Tampereen Vuokra-asunnot Oy    
Turku    
TVT Asunnot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasa    
Vailla vakinaista asuntoa ry - VVA ry    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vantaa    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varkaus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Wartalo Kodit Oy    
VAV asunnot    
Vuokralaiset VKL ry    
YH Kodit Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Y-Säätiö    
Äänekoski    
Ääneseudun Asunnot Oy    
Asiasanat

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

korkotukilainat

aravajärjestelmä

asukasvalinta

julkinen hallintotehtävä