Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - HE-luonnos valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa koskevien säännösten muuttamisesta

RP till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om val av boende till statligt stödda hyres- och bostadsrättsbostäder

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4682/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Valet av boende till statligt stödda hyres- och bostadsrättsbostäder är reglerat. Avsikten är att bostäderna ska anvisas för de hushåll som mest behöver en bostad samtidigt som man eftersträvar en mångsidig boendestruktur i hyreshusen och i socialt hänseende balanserade bostadsområden. Valet av boende grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. De boende ska väljas med hänsyn till hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Företräde ska ges bostadslösa och andra hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.
 
Bakgrund

Ryssland inledde i februari 2022 ett anfallskrig mot Ukraina, vilket ledde till att miljon-tals personer som bott i Ukraina tvingades fly landet. En del av dem som flytt från Ukraina behövde inkvarteras i statligt stödda bostäder. I samband med valet av boende till så kallade ara-bostäder ledde uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd till tolkningsproblem i kommunerna och i de sammanslutningar som äger bostäderna, eftersom varaktigheten av uppehållstillstånden var kortare än ett år, vilket är den tid som åtminstone krävs vid valet av boende.

Utöver att göra det möjligt för dem som flytt från Ukraina att väljas till boende har det i bestämmelserna också upptäckts andra behov av uppdatering som hänför sig till ändringar i lagstiftningen om uppehållstillstånd, regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering och valet av boende som en offentlig förvaltningsuppgift. I samband med beredningen konstaterades det också finnas ett behov av att precisera bestämmelserna om välfärdsområdets tillsyn över valet av boende.

Målsättningar
Avsikten är att uppdatera bestämmelserna om valet av boende. Dessutom understryker de föreslagna ändringarna den prövning som vid valet av boende görs utifrån sökandens bostadsbehov. Personer som får tillfälligt skydd ska kunna väljas till boende i statligt stödda bostäder. Syftet med undantagsbestämmelsen är att säkerställa att kravet på ett års uppehållstillstånd inte leder till oskäliga situationer i enskilda fall.
 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM010:00/2023 - Säädösvalmisteluhanke Hankeikkunassa

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=YM010:00/2023 - Lagstiftningsprojekt i Hankeikkuna

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till miljöministeriet i lausuntopalvelu.fi senast den 12 april 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan lausuntopalvelu.fi Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Mer information ger regeringssekreterare Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, tfn 0295 250 180.
Sändlista:
A-Kruunu Oy    
Asukasliitto ry    
Diakonissalaitos    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoo    
Espoon Asunnot Oy    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Hämeenlinna    
Hämeenlinnan Asunnot Oy    
Ihmisoikeusliitto    
Imatra    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Joensuu    
Joensuun Kodit Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy    
Jämsä    
Järvenpään Mestariasunnot Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaani    
Kankaanpää    
Kankaanpään Asunnonhankinta Oy    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kauhava    
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy    
KEHA-keskus    
Kemijärven Vuokratalot    
Kemijärvi    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kiinteistö Oy Jämsänmäki    
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari    
Kiinteistö Oy Kummun Kodit    
Kiinteistö Oy Pikipruukki    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kokkola    
Kokkolan Vuokra-Asunnot Oy    
Kotka    
Kotkan Asunnot Oy    
Kotoutumisen osaamiskeskus    
Kouvola    
Kouvolan Asunnot Oy    
Kuopio    
Kuuma-seutu    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden Asunnot Oy    
Lahti    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
Mikalo Oy    
Mikkeli    
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy    
Moniheli ry    
Niiralankulma    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Outokumpu    
Pelastakaa lapset ry    
Pieksämäen Haka Oy    
Pieksämäki    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pori    
Porin YH-Asunnot Oy    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rovanapa Oy    
Rovaniemi    
Sastamala    
Sastamalan Vuokratalot Oy    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonlinna    
Savonlinnan Vuokratalot Oy    
Seinäjoki    
Sevas Kodit    
Sininauhasäätiö    
Sisäministeriö    
Sivakka (Oulun kaupungin asunnot)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Punainen Risti    
Tampere    
Tampereen Vuokra-asunnot Oy    
Turku    
TVT Asunnot Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasa    
Vailla vakinaista asuntoa ry - VVA ry    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vantaa    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varkaus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Wartalo Kodit Oy    
VAV asunnot    
Vuokralaiset VKL ry    
YH Kodit Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Y-Säätiö    
Äänekoski    
Ääneseudun Asunnot Oy    
Ämnesord

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

korkotukilainat

aravajärjestelmä

asukasvalinta

julkinen hallintotehtävä