Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi (YSL ilmoitusmenettely)

Luonnos ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi (YSL ilmoitusmenettely)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4616/2018

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Asetusmuutos liittyy säädöshankkeeseen, jossa ympäristönsuojelulakia muutettaisiin niin, että lakiin lisättäisiin säännökset ympäristölupamenettelyä kevyemmästä ennakkovalvonnallisesta ilmoitusmenettelystä. Hankkeesta on annettu kesäkuussa hallituksen esitys 94/2018.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713 - Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180094 - Hallituksen esitys 94/2018

Liitteet:

Luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.pdf

Perustelumuistioluonnos ilm.menettely.pdf - Perustelumuistio(YSA).pdf

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 30.9.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen otsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja:
Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki, p. 0295 250 150  
Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, p. 0295 250 117
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Huittisten kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmajoen kunta    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiuruveden kaupunki    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin Kullankaivajain Liitto ry    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pöytyän kunta    
Saamelaiskäräjät – Sámediggi    
Sahateollisuus ry    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Siikajoen kunta    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Someron kaupunki    
Suomen Ampumaurheiluliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vöyrin kunta    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Asiasanat

Ympäristönsuojelu

ilmoitusmenettely