Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muutoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23782/2023

Vastausaika on päättynyt: 23.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että sallittaisiin luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.
 
Tausta
Valmisteltu esitys on osa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpanoa. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus uudistaa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan ja jatkaa vuonna 2018 tehtyä alkoholilain kokonaisuudistusta. Hallituksen tavoitteena on reilun ja avoimen kilpailun edistäminen. Hallitusohjelmassa on sovittu useista alkoholikauppaa koskevista markkinoiden avaamiseen ja kilpailun lisäämiseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista. Esitys on lainsäädäntömuutoksista ensimmäinen.
 
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaa. Hallitusohjelman mukaisesti hallitus uudistaa alkoholipolitiikkaa vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan ja jatkaa vuonna 2018 tehtyä alkoholilain kokonaisuudistusta. Hallituksen tavoitteena on reilun ja avoimen kilpailun edistäminen.

Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman mukaisesti, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien lisäksi myös enintään 8,0 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät käymisteitse valmistetut alkoholijuomat.
 
Liitteet:

HE AL 17 ja 26 § Lausunnoille. 18.10.2023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

HE AL 17 ja 26 § SV tiivistelmä Lausunnoille. 18.10.2023.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan 23.11.2023 klo 16.00 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/23782/2023). Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
 
Valmistelijat
Mirka-Tuulia Kuoksa, neuvotteleva virkamies (etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Alko Oy    
Barnavårdsföreningen rf    
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU ry    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Olutliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivittäistavarakauppa ry    
Raittiuden ystävät ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry    
Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen Liitto ry    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Pienpanimoliitto ry    
Suomen Päihderiippuvaiset ry    
Suomen Syöpäyhdistys    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Viiniyrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue