Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset asetuksista koskien Pohjois-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Luonnokset asetuksista koskien Pohjois-Karjalaan perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12381/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksista, jotka koskevat valtion maille perustettavia luonnonsuojelualueita Pohjois-Karjalan maakunnan alueella.

Tausta
Asetusluonnokset koskevat Pohjois-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Pohjois-Karjalaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 66 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 33 990 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 108 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 520 hehtaaria. Perustettavia luonnonsuojelualueita sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan kaikissa kunnissa. Kaksi suojelualueista sijaitsee osin Kainuun maakunnassa Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueella sekä yksi osin Etelä-Karjalan maakunnassa Parikkalan kunnassa.
 .

 
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

VNA luonnos Pohjois-Karjala.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

YMA luonnos Pohjois-Karjala.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Muistio VNA.pdf - Muistio valtioneuvoston asetukseksi

Muistio YMA.pdf - Muistio ympäristöministeriön asetukseksi

Aikataulu
Lausuntoa pyydetään 15.1.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksista ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi (050 550 9483 tai johanna.korpi@ym.fi) ja erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen (0206 395 709, tommi.kinnunen@metsa.fi)
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Enon riistanhoitoyhdistys    
Etelä-Karjalan liitto    
Fingrid Oyj    
Ilomantsin kunta    
Ilomantsin riistanhoitoyhdistys    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Joensuun riistanhoitoyhdistys    
Juuan riistanhoitoyhdistys    
Juukan kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kesälahden riistanhoitoyhdistys    
Kiteen kaupunki    
Kiteen riistanhoitoyhdistys    
Kontiolahden kunta    
Kuhmon kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Lieksan riistanhoitoyhdistys    
Liperin kunta    
Liperin riistanhoitoyhdistys    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Pohjois-Karjala ry    
Metsähallitus    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Museovirasto    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen riistanhoitoyhdistys    
Outokummun kaupunki    
Outokummun riistanhoitoyhdistys    
Parikkalan kunta    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan riistaneuvosto    
Polvijärven kunta    
Polvijärven riistanhoitoyhdistys    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rääkkylän kunta    
Rääkkylän riistanhoitoyhdistys    
Sisäministeriö    
Sotkamon kunta    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tohmajärven kunta    
Tohmajärvi-Värtsilän riistanhoitoyhdistys    
Tuupovaaran riistanhoitoyhdistys    
Valtimon kunta    
Valtimon riistanhoitoyhdistys    
WWF Suomi