Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22698/2022

Vastausaika on päättynyt: 1.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tuottanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019) 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään terveydenhoitomaksun suuruudesta sekä viivästymismaksun sekä käyttämättä jätetystä ajasta perittävän maksun suuruudesta vuonna 2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2023. Myös liitteenä olevasta muistiosta on mahdollista antaa kommentteja.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
 
 


 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 1.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.


HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Arja Ruponen (esittelijä)
Lakimies Titta Honkala (lisätiedot)
Sähköpostit ovat muoto etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Kansaneläkelaitos    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö