Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Begäran om utlåtande om de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla i yrkesinriktade grundexamina

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3162-2020

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

I en yrkesinriktad grundexamen ingår yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar. De yrkesinriktade examensdelarna är både examensspecifika och valbara yrkesinriktade examensdelar som är gemensamma för alla. 

 

Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om de valbara yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla i yrkesinriktade grundexamina. Dessa examensdelar är planering av företagsverksamhet, arbeta i ett företag, förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, arbete som kräver spetskompetens och verksamhet med ansvar för klimatet. De nuvarande motsvarande examensdelarna har reviderats så att kraven på yrkesskicklighet beskrivs mer specifikt än tidigare och bedömningskriterierna är enhetliga för alla examensdelar. De gemensamma bedömningskriterierna har från 1.8.2020 införts i de examensspecifika yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen i musik, grundexamen inom gruvbranschen, grundexamen i informations- och kommunikationsteknik samt grundexamen inom el- och automationsbranschen. 

 

Bakgrund

I grunderna för de yrkesinriktade examina fastställs det kunnande som krävs för den som avlagt examen. Kunnandet beskrivs som krav på yrkesskicklighet för varje examensdel och för bedömningen av kunnandet finns fastställda bedömningskriterier. Bedömningskriterierna har varit olika för olika examina och examensdelar. I samband med den pågående revideringen av grundexamina förenhetligas kriterierna stegvis. I fortsättningen införs enhetliga kriterier i de yrkesinriktade examensdelarna i alla yrkesinriktade grundexamina. En förutsättning för detta är sättet att beskriva kraven på yrkesskicklighet är mer detaljerat än nu. Bedömningsskalan har även i fortsättningen fem nivåer.
 
Tanken är att alla yrkesinriktade grundexamina ändras så att de yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla träder i kraft från 1.8.2021. Examensgrunderna publiceras i tjänsten eGrunder i december 2020.
 
Målet med förändringen är att förenkla och göra innehållet i examensgrunderna tydligare och på så sätt förbättra användningen av examensgrunderna. De nya bedömningskriterierna testades under våren 2019 och i testningen deltog lärare, företrädare för arbetslivet, studerande och övriga sakkunniga i bedömning av kunnandet.
 
I samband med revideringen bifogas till grunderna för grundexamina en beskrivning av värdegrunden. Värdegrunden beskriver mål och utgångspunkter för yrkesutbildningen och den införs i innehållet i examensgrunderna och i anordnandet av yrkesutbildning.
 

 

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast 23.9.2020 i tjänsten Utlåtande.fi.

 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber om respons på kraven på yrkesskicklighet i examensdelarna och påvisandet av kunnandet samt innehållet i beskrivningen av värdegrunden. Därtill ber vi er ta ställning till om revideringen ska ha en övergångsperiod.

 

Beredare

Undervisningsrådet Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi)

Sändlista:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ava-Instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Hevosopisto Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö sr    
Kisakeskussäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
KONE Hissit Oy    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
KSAK Oy    
Kuntaliitto    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kvarnen samkommun    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden Konservatorio Oy    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Metsäteollisuus ry    
Meyer Turku Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Portaanpää ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
SkillsFinland    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
TYA-oppilaitos Oy    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valmet Automotive Oy    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Vantaan kaupunki    
Varalan Säätiö sr    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Ämnesord

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet