Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7696/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan valtioneuvoston asetusta, jolla säädettäisiin sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 tammikuuta 2022.
Tausta
Ehdotetut muutokset perustuisivat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Ehdotuksella pantaisiin osin täytäntöön myös tietyt sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin (EU) 2019/944 säännökset.
Tavoitteet
Asetuksella säädettäisiin sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 tammikuuta 2022. Asetusta kuitenkin sovellettaisiin osin vasta 30 kesäkuuta 2024. Asetuksella kumottaisiin sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) 6 luvun 4 ja 5 §.

Asetus sisältäisi siirtymäsäännöksiä. Verkonhaltijan sähköverkossa olevien sähkön mittauslaitteistojen ja -järjestelmien olisi täytettävä asetuksen mukaiset vaatimukset viimeistään 5 heinäkuuta 2031.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.5.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/7696/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Ylitarkastaja Tatu Pahkala, puh. 029 506 4217
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, puh. 029 504 7138
Hallitusneuvos Arto Rajala, puh. 029 506 4828

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Kiinteistöliitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lähienergialiitto ry    
Omakotiliitto ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI)    
Tukes    
Asiasanat

sähköverkot, sähkön mittaus, mittauslaitteisto