Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi (hevosen lannan käyttö energiatuotannossa ja EU-asetuksen täytäntöönpano)

Luonnos hallituksen esitykseksi (hevosen lannan käyttö energiatuotannossa ja EU-asetuksen täytäntöönpano)

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM10/400/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö pyytävät lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta.
Tausta
Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja koskeva kärkihanke sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Samalla muutoksilla panna täytäntöön Suomen aktiivisesti edistämä ja jo voimaan tullut EU-asetusmuutos.
Tavoitteet
Lakimuutoksella helpotetaan tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.
 
Lakimuutokset koskevat ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin suunniteltuja muutoksia. Muutoksia molempiin säädöksiin tarvitaan muun muassa siksi, että osa kaikkein pienimmistä EU-asetusmuutoksen soveltamisalaan kuuluvista energiantuotantoyksiköistä on ainoastaan sivutuotteista annetun lain piirissä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.5.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat ympäristönsuojelulain osalta erityisasiantuntija Sami Rinne, ympäristöministeriö, p. 0295 250 361 ja lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072 (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi) sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain osalta eritysasiantuntija Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 182 ja lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 234 (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mmm.fi).

Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Eläinten terveys ETT ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hevostietokeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaustisen kunta    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Natur och Miljö r.f.    
Orimattilan kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Hippos ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ratsastajainliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Virolahden kunta    
Ypäjän kunta