Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Luonnos hallituksen esitykseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6606/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp, alkuperäinen hallituksen esitys) täydentämisestä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.

Täydennettävä hallituksen esitys koskee pääosin alkuperäisen hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 23 luvun (Seuraamukset) säännöksiä ja niiden perusteluita. Esitys korvaa alkuperäisen hallituksen esityksen 141 – 167 §:t perusteluineen, ja se vaikuttaa alkuperäisen hallituksen esityksen 23-25 lukujen pykälien numerointiin.

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksista annetun lain seuraamusjärjestelmä kokonaisuudessaan sanktioimalla lain rikkominen hallinnollisesti. Lisäksi ehdotetaan muutoksia joihinkin alkuperäisen hallituksen esityksen säännöksiin, joissa on ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarve eduskuntakäsittelyn aikana.

Ruotsinkielinen versio täydentävästä hallituksen esityksestä lisätään lausuntopalveluun sen valmistuttua.
Tausta
Alkuperäiseen hallituksen esitykseen ei sisälly rangaistavan käyttäytymisen alan tai rangaistussääntelyn kokonaisvaltaista uudelleenarviointia. Tätä on pidetty puutteena alkuperäisen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. Ongelmalliseksi on todettu alkuperäiseen hallituksen esitykseen sisältyvän 23. luvun rikosoikeudellisten rikkomussäännösten hyväksyttävyys ja oikeasuhtaisuus, rikosoikeudellisen sääntelyn aineellisen alan kattavuus sekä ehdotettavan rangaistussääntelyn ja rikoslain säännösten suhde ehdotettuihin hallinnollisiin seuraamusmaksuihin.
Tavoitteet
Täydentävän hallituksen esityksen tavoitteena on pääosin uudistaa alkuperäisen hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen seuraamuksia koskeva 23 luku. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä ehdotettavan kuljetettavien painelaitteiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevien säännösten rikkomisesta määrättävän seuraamusmaksun lisäksi ehdotetaan otettavaksi kaikissa liikennemuodoissa käyttöön liikennevirhemaksu järjestelmineen

Sekä alkuperäisessä että täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotettavat lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2023 alusta.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM013:00/2022 - Valtioneuvoston hankeikkuna: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_220+2021.aspx - Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 18.11.2021 (HE 220/2021 vp, alkuperäinen hallituksen esitys)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM065:00/2018 - Valtioneuvoston hankeikkuna: Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus (alkuperäinen esitys)

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi VAK_täydentävä.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi VAK täydentävä

Luonnos hallituksen esitykseksi VAK täydentävä.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi VAK täydentävä (pdf-tiedosto)

Utkast RP 220 2021 rd paragrafer.pdf - Utkast RP 220 2021 rd paragrafer

Utkast propositionens hvudsakliga innehåll RP 220 2021 rd.pdf - Utkast RP 220 2021 rd Propositionens hvudsakliga innehåll

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan maanantaihin 8.8.2022 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään erityisesti arvioimaan hallituksen esitysluonnoksen vaikutuksia.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta ja asetusluonnoksesta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/6606/2022.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet).Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Lausunnot ovat julkisia. Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lisäksi lausunnot julkaistaan hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat:
yksikön johtaja Saara Reinimäki (puh. 029 342087, etunimi.sukunimi@gov.fi),
lainsäädäntöjohtaja Kimmo Kiiski (puh. 029 534 2304, etunimi.sukunimi@gov.fi)
hallitusneuvos Katja Viertävä (puh. 029 5342 612, etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola    
Air liguide    
Airport College Oy    
Ajo-opetus Mikael    
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Akkukierrätys Pb Oy    
Algol Chemicals Oy    
Aluehallintovirasto/Etelä    
Aluehallintovirasto/Itä    
Aluehallintovirasto/Lappi    
Aluehallintovirasto/Lounais    
Aluehallintovirasto/Länsi    
Aluehallintovirasto/Pohjois    
Arctia    
Arwina Oy    
Aurora Rail Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autokoulu Ajoteho Oy    
Autokoulu Akseli Oy    
Autoliikenteen Työantajaliitto ALT ry    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Baltic Tank Oy    
Bang & Bonsomer Group Ab    
CAP Pro Academy    
CAP Valmennus Oy    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Cargo Safe Oy    
Cramo Finland Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
DB Schenker    
DEKRA Industrial Oy    
DHL Freight (Finland) Oy    
EcoPorts Finland Oy (Olkiluodon satama)    
Edukai Oy    
Edusampo Oy    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, erikoiskuljetukset    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savo    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Häme    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuu    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lappi    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjala    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savo    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunta    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uusimaa    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Epic Autokoulu Oy    
Erikoistyö J. Koskinen Oy    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Eurofins Expert Services Oy    
Eurohuolinta Oy    
Eurotank    
Farmtools Oy    
Fenniarail Oy    
FGG Finngas GmbH    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finia Oy    
Finnair Oyj    
Finncont Oy    
FinnHEMS Oy    
Finnlines Oyj    
Fintraffic lennonvarmistus Oy    
Fintraffic Raide    
Forcit Oy Ab    
Fortum    
Fortum Power and Heat Oy    
Fortum Waste Solutions Oy    
Geenitekniikanlautakunta    
HaminaKotka Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hangon satama Oy    
HAPA Oy    
Heliflite    
HelppoKatsastus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin Satama Oy    
Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi    
Hexion Oy    
HTT 5 High Tech Tubing Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyria Koulutus Oy    
Hämeen Rakennuskone Oy    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Infra ry    
Inkoo Shipping Oy Ab (Inkoon satama)    
Insteam Oy    
ISS Palvelut Oy    
ITS Finland    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jetflite Oy    
Joensuun Auto-Opisto Oy    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokimäki Service Oy    
JTV-Partner Oy, Tampere    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, GRADIA    
Jämsän Metalli ja Kuljetus Oy    
Järvi-Suomen Auto Ky    
Jätehuoltoyhdistys ry    
K. Kaihu Oy    
K1 Katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen Säiliöhuolto Oy    
Kainuun Autokoulu Oy    
Kainuun pelastuslaitos    
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - Kainuun ammattiopisto    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kaucon Oy    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto ry    
Kemesta ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemin Satama Oy    
Kemira Chemicals Oy    
Kemira Chemicals, Joutseno    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
KIP Service Oy    
Kiwa Inspecta    
Kokkolan Satama Oy    
Kokkologi Oy    
Koneyrittäjien liitto ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkamills Oy    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutustiimi ViisiPäivää Ky    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO    
Kraton Chemical Oy    
Kuljettajakoulutus Kosonen Oy    
Kuljettajavalmennus Konsultit Oy    
Kuljetus ja muutto O. Jylhä Oy    
Kuljetus Sjögren Oy    
Kuljetus Team Virtanen Oy    
Kuljetuskeskusten Liitto ry (KKL)    
Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy    
Kumiteollisuus ry    
Kuopion Energia Oy    
Kurikan PR Koulutus ja Markkinointi Ky    
Kurko Academy Oy Ltd    
Kuusakoski Oy    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lantmännen Feed    
Lapin pelastuslaitos    
Lappia-Koulutus Oy    
Lassila & Tikanoja Oyj    
Lentotulli    
Liikenne- ja viesstintävirasto Traficom sekä Rautatiealan sääntelyelin    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy    
Linja-autoliitto ry    
LIS Group Oy    
LogiConsulting Oy    
Logisteam Oy, Riihimäki    
Logistiikka Koulutus V & P Ky    
Logistiikkapalvelu Huhtamäki    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan Satama Oy    
LSK-Machine Oy    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy    
Länsi-Uudenmaan kky, LUKSIA    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maanrakennus Alamäki Oy    
Maintpartner Oy    
MAP-yhtiöt Oy    
Mecom Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motoajo Oy    
Muoviteollisuus ry    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj    
Nikkasen Konepaja Oy    
Nivalan ammattiopisto    
Nordic Regional Airlines Oy    
Nornickel    
North European Oil Trade Oy    
NR-Rail Oy    
Nurmeksen Metalli Oy    
Nurminen Logistics Oyj    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Oiltanking Finland Oy    
Onnettomuustietoinstituutti (OTI)    
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES)    
Onni Forsell Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optima Samkommun    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulun Satama Oy    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/OSEKK    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Eckerö Line Ab Oy    
Oy Hacklin Ltd    
Oy Kaskisten satama    
Oy Matkahuolto Ab    
Oy Porin Hanke Ab    
Oy Woikoski Ab    
Paketo Oy    
Pasi Saine Oy    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pelkolan terminaali Oy    
Pietarsaaren Satama Oy    
Piipan opit Oy, Espoo    
Pirkanmaan Liikenneopisto Oy    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjolan Öljysäiliötarkastus ja -korjaus Oy    
Poliisihallitus    
Porin Satama Oy    
Posti Oy    
Prakticum    
PTI-Palvelut Oy    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen Kuljettajakoulutus    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Rahtarit ry    
Raidealan neuvottelukunta RAINE    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ratarahti Oy    
Rauma Terminal Services Oy    
Rauman satama Oy    
Rautaruukki Oyj    
Reijo Rautauoman säätiö    
Renta Oy    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, REDU    
Ruokavirasto    
Räjähdeyhdistys ry    
Saarijärven Päätytuote Oy    
Saimaan satamat    
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä    
Sami-Palvelut Oy    
Sataedu Oy    
Satakunnan pelastuslaitos    
Savon koulutuskuntayhtymä    
ScanPole Oy    
Scanwings Oy    
Securitas Oy    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisäministeriö    
SKAL Kustannus Oy    
SKAL suoritealat ry    
Skanska Rakennuskone Oy    
SL-Trans Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stadin Ammattiopisto    
Stena Recycling Oy    
Stig Saarinen Ky    
Stora Enso Oyj, Oulu    
Stora Enso Oyj, Sunila    
Stora Enso Oyj, Varkaus    
STR Tecoil Oy    
Sun Chemical Oy    
Suojelupoliiisi    
Suomen Ammattiakatemia Oy    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Bussikoulutus Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Koulutusrengas Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuljetusinstituutti Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Lentäjäliitto ry    
Suomen Liikennelentäjäliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Moottorilentäjien Liitto ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit Oy    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry    
Suomen Tekniikkaopisto Oy    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Turvaprojektit Oy    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur / Yrkesakademin i Österbotten samkommun    
Swissport Finland Oy    
Synthomer Finland Oy    
Säiliö- ja Teräsrakenne A. Luoto Oy    
Säiliö Ykköset Oy    
Säteilyturvakeskus    
Taitotalo    
TallinkSilja Oy    
Taminco Finland Oy    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Teboil Oy Ab    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Testlink Oy    
Tieliikennekoulutus MIKRA Ky    
Tikkurila Oy    
Tina Sammi Oy    
Tmi J-T Tauriainen    
Tornion satama    
TrafficPoint Oy    
Transtop Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tuomisen Sepänliike Ky    
Turun ammatti-instituutti    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun Satama Oy    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Työturvallisuuskeskus ry    
Työturvallisuuskoulu.FI    
Ulkoministeriö    
UPM Kymmene Oyj    
uRecycle Group Oy    
Uudenkaupungin Autokoulu Ky    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Uudenmaan Aikuiskoulutuskeskus Oy    
Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan satama    
VakPekka    
Valtakunnansyyttäjävirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ammattiopisto, VARIA    
Vapo Oy    
Varkauden satama    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Wasaline    
WIBAX    
Viking Line    
Vikingline Cargo    
VR-yhtymä Oy    
WWF Suomi    
Vähälä Logistics Oy    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
YARA Suomi Oy    
Yara Suomi Oy, Siilinjärvi    
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki    
Yhteinen Toimialaliitto ry YTL    
YIT Kalusto Oy    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ympäristövakuutuskeskus    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Öljy- ja Kaasutekniikka ry    
Öljykolmio Oy    
Öljytuote ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus, VAK, HE 220/2021 luku 23, sanktiointi, seuraamus, sanktiomaksu, liikennevirhemaksu