Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon perusteet/uuden sisustuksen osaamisalan luonnos

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon perusteet/uuden sisustuksen osaamisalan luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1405-2019

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon uuden sisustuksen osaamisalan perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon perusteisiin on lisätty alan työelämän tarpeisiin vastaava sisustuksen osaaminen.
 
Luonnos on valmisteltu laajassa yhteistyössä  alan asiantuntijoiden, opettajien ja työelämätoimikunnan kanssa. 

 
Tavoitteet
Uusi sisustuksen osaamisala erikoisammattitutkinnossa on suunniteltu syventämään taideteollisuusalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon sisustusalan osaamista. 
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon uuden osaamisalan perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 16.8.2019.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat Hanna Ketonen(hanna.ketonen@oph.fi) ja Eeva Forsman (eeva.forsman@taos.fi).
Jakelu:
Akava ry    
Ami-säätiö sr    
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry    
Hyria koulutus Oy    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Optima samkommun    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sisustussuunnittelija SIO    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Teollisuusliitto ry    
Teollisuustaiteen liitto Ornamo    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä