Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeista

Bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30787/2022

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en tjänstemannaarbetsgrupp med uppdrag att utreda behoven av att uppdatera skärgårdslagen.

I överensstämmelse med lagens namn används i promemorian benämningen skärgårdsområde, men med denna avses också vattendragsområde. I promemorian anges paragraf för paragraf de eventuella förändringsbehoven. Promemorian tar också upp vilka frågor som bör beaktas när paragrafen eventuellt uppdateras. Det ges inte bara ett utan flera alternativ för uppdateringen.

Promemorian innehåller också en internationell jämförelse med Skottlands och Kroatiens skärgårdslagar, som förutom den finska skärgårdslagen är de enda skärgårdslagarna i Europa. Dessutom beskriver promemorian hur skärgårdslagen är kopplad till de grundläggande fri- och rättigheterna.

I samband med utredningsarbetet ordnades regionala samrådsmöten och en elektronisk enkät skickades till skärgårdsborna.

Avsikten med promemorian är att den ska fungera som underlag för uppdateringen av skärgårdslagen, ett arbete som kan påbörjas tidigast under den regeringsperiod som börjar 2023.
Bakgrund
Lagen om att främja skärgårdens utveckling antogs 1981. Största delen av lagen har förblivit oförändrad i mer än 40 år.

Skärgården som verksamhetsmiljö liksom annan lagstiftning har förändrats under de senaste fyrtio åren. Därför behöver skärgårdslagen uppdateras både i fråga om struktur och innehåll. Trycket på att ändra dess struktur anknyter till bland annat grundlagen, som trädde i kraft 2000. Skärgårdslagen grundar sig på 1919 års regeringsform, föregångaren till nuvarande grundlag, och uppfyller därmed inte kraven i nuvarande grundlag. En av de största förändringar som skett i verksamhetsmiljön är att antalet säsongsboende ökat och att det blivit allt vanligare att bo på flera platser. Det har aldrig tidigare funnits så många invånare i skärgården som nu, om man beaktar även säsongsinvånarna i skärgården. Alltmer tid tillbringas i skärgården, många till och med året runt, även om deras stadigvarande bostadsort är en annan. Digitaliseringen är också en faktor som påverkar skärgården. Den möjliggör distansarbete i skärgården och innebär möjligheter för tillhandahållandet av service. Skärgården är också ett attraktivt turistmål, och dess natur- och kulturvärden är betydande ur hela samhällets perspektiv.
Målsättningar
Avsikten med promemorian är att den ska fungera som underlag för uppdateringen av skärgårdslagen, ett arbete som kan påbörjas tidigast under den regeringsperiod som börjar 2023.

Avsikten med promemorian är att den ska fungera som underlag för uppdateringen av skärgårdslagen, ett arbete som kan påbörjas tidigast under den regeringsperiod som börjar 2023. Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen, som finns som bilaga på finska och svenska.

Länk till projektportalen: https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM052:00/2021
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 5.1.2023
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina utlåtanden.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns i tjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om man inte vill registrera sig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor (kirjaamo.mmm@gov.fi). I de utlåtanden som sänds per e-post ska rubriken Bedömningspromemoria om behovet av att uppdatera skärgårdslagen / VN/30787/2022 anges som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterliga uppgifter ges av:
Ledande sakkunnig Elina Auri, jord- och skogsbruksministeriet, e-post: elina.auri@gov.fi, tel. 0295 162 041
Specialsakkunnig Lasse Saarela, jord- och skogsbruksministeriet, e-post: lasse.saarela@gov.fi, tel. 0295 162 155
Sändlista:
Asikkala    
Enonkoski    
Espoo    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Hailuoto    
Helsinki    
Hirvensalmi    
Hämeen ELY-keskus    
Inkoo    
Joutsa    
Juuka    
Jyväskylä    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarina    
Kainuu    
Kemiönsaari    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomi    
Kirkkonummi    
Kitee    
Kivijärvi    
Kotka    
Kuhmoinen    
Kuopio    
Kustavi    
Kymenlaakson liitto    
Leader-ryhmät c/o Suomen Kylät ry    
Lieksa    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liperi    
Loviisa    
Luhanka    
Luoto    
Maalahti    
Maaseutupolitiikan neuvosto MANE    
Mikkeli    
Mustasaari    
Naantali    
Närpiö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Parainen    
Parikkala    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon liitto    
Pori    
Porvoo    
Puolustusministeriö    
Puumala    
Pyhtää    
Päijät-Hämeen liitto    
Raasepori    
Ruokolahti    
Rääkkylä    
Salo    
Satakunta    
Satakuntaliitto    
Savonlinna    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sulkava    
Suomen Kuntaliiitto    
Suomen Kylät ry    
Taipalsaari    
Taivassalo    
Tervo    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupunki    
Uusimaa    
Vaala    
Valtiovarainminsiteriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomi    
Vöyri    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristolaki

Saaristo