Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma (Luonnos 9.10.2017)

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma (Luonnos 9.10.2017)

Lausuntopyynnön diaarinumero: -

Vastausaika on päättynyt: 23.10.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi kerran valtuustokaudessa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Nyt lausuntokierroksella oleva hyvinvointisuunnitelma (luonnos 9.10.2017) on esitys Jyväskylän kaupungin käytännön toimenpidesuunnitelmaksi, jolla vastataan hyvinvointikertomuksessa esiin nousseisiin haasteisiin:

1. Yksinäisyyden vähentämiseen
2. Polarisaation/ eriarvoistumisen loiventamiseen
3. Palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen
4. Osallisuuteen ja aktiivisiin asuinalueisiin
5. Toiminnan vaikutusten arviointiin ja mittaamiseen
 
Suunnitelmassa on kerrottu milllä tavoin näihin edellä kuvattuihin haasteisiin pureudutaan. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet, toimenpiteet, toiminnasta vastaava taho, mittarit/arviointi sekä se mihin painopisteisiin kukin toimenpide vastaa.

Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu ikäryhmittäin: 1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet, 2. Nuoret, nuoret aikuiset, 3. Työikäiset, 4. Ikääntyneet. Lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa on erityisryhmiä koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä: 5. Vammaiset ja 6. Maahanmuuttajat. Näiden lisäksi suunnitelmassa on kaikkia kaupunkilaisia koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä: 7. Osallisuus, 8. Yhdenvertaisuus, 9. Turvallisuus, 10. Ympäristö. Lausuntopyynnön versioista näkyvät tavoitteet ja toimenpiteet kohderyhmittäin, jos haluat tutustua toimenpiteisiin tarkemmin, löydät ne osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma. Tavoitteiden saavuttamista mittaavista mittareista yhteenveto löytyy tästä alta pdf-tiedostona.
Linkit

http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma - Hyvinvointisuunnitelmaluonnos Jyväskylän kaupungin nettisivuilla.

Liitteet:

Hyvinvointisuunnitelma_luonnos20171009.pdf - Hyvinvointisuunnitelma taulukkomuodossa mittaereineen.

Aikataulu
Lausuntoa pyydetään maanantaihin 23.10.2017 klo 23.55 mennessä. Hyvinvointisuunnitelma viimeistellään saadun palautteen ja lausuntojen pohjalta. Lautakunnat käsittelevät lausuntoluonnosta lokakuussa, kaupunginhallitus suunnitelmaesitystä 6.11. ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn suunnitelma on tarkoitus viedä 27.11.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lue suunnitelma ja anna lausunto. Jos haluat tutustua sisältöihin lausuntopyynnössä olevaa luonnosta tarkemmin, mene sivustolle http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma. Lausuntopyynnössä voi vastata kunkin väliotsikon alla oleviin kysymyksiin sekä kommentoi halutessasi vapaisiin tekstikenttiin. Voit  kirjoittaa myös lausuntopyynnön loppuun vapaamuotoisen lausunnon tai jättää sen palveluun liitetiedostona. Palveluun kirjautumalla lausunnon voi antaa kuka vain kokee asian tärkeäksi, myös muut kuin ne, joille lausuntopyyntö on erikseen lähetetty sähköpostilla. Suunnitelmaa muokataan ja täydennetään annettujen lausuntojen pohjalta ennen sen käsittelyä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.
Valmistelijat
 • Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattori, Sari Välimäki, p. 014 2667739, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi
Jyväskylän kaupungin hyvinvointiryhmä:
 • Ari Karimäki (pj.), palvelujohtaja, kulttuuri- ja liikunta
 • Hannamaija Väkiparta, palvelujohtaja, varhaiskasvatus, varalla Tuula Dahlblom
 • Mari Aholainen, kulttuuri- ja kehittämispäällikkö
 • Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
 • Junnilainen Päivi, palvelupäällikkö, vammaispalvelut
 • Päivi Kalilainen, palvelujohtaja, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Katariina Soanjärvi, palvelupäällikkö, nuorten palvelut
 • Ulla Kuittu, palvelujohtaja, sosiaalipalvelut
 • Risto Kähkönen, kehittämispäällikkö, nuorisopalvelujen palveluyksikkö
 • Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Jukka Laukkanen, erikoissuunnittelija, strategia- ja kehittäminen/ osallisuus
 • Antti Laukkarinen, viestintäpäällikkö,  konsernihallinto
 • Anssi Niemelä, työllisyysjohtaja
 • Marja-Leena Oinonen, työkykypäällikkö, konsernihallinto/ henkilöstöpalvelut
 • Kirsi Pelo-Arkko, palveluesimies, liikuntatoimi
 • Nina Peränen, terveydenedistämisen koordinaattori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
 • Jari Poikolainen, työsuojeluvaltuutettu, konsernihallinto
 • Maarit Raappana, palvelujohtaja, vanhuspalvelut
 • Ulla Törmälä, varalla Tuija Rasinen,  palvelujohtaja, perusopetuspalvelut
 • Marja Lehtoranta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinaattori, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

 
Jakelu:
Change maker    
FinFami, Tuttu -Tuttu - tukea ja toivoa tulevaan -projekti    
Humak    
Japa ry    
Jyvälän Setlementti ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta hallituksen pj    
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta toiminnanjohtaja    
Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys ry    
Jyväskylän katulähetys    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. KD)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Kok.)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Pir.)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. PS )    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. SDP )    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Vas.)    
Jyväskylän kaupunginvaltuusto (rpj. Vihr.)    
Jyväskylän kaupunki, hyvinvointikoordinaattori    
Jyväskylän kaupunki, Kulttuuriluotsit    
Jyväskylän kaupunki, osallisuuskoordinaattori    
Jyväskylän kaupunki, sivistyksen toimiala, osallisuus    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JHL)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JHL)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JUKO)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. JUKO/OAJ)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. Jyty)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. KTN)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. SuPer)    
Jyväskylän kaupunki/henkilöstöjärjestöt (plm. Tehy)    
Jyväskylän NNKY    
Jyväskylän nuorisovaltuusto    
Jyväskylän seurakunta    
Jyväskylän vammaisneuvosto    
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta pj.    
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta toiminnanjoht.    
Jyväskylän yrittäjät (pj.)    
Jyväskylän yrittäjät toimisto    
Jyvässeudun 4H-yhdistys    
Jyvässeudun Omaishoitajat ry    
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry    
Kansalaisareena    
Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimijat    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Keski-Suomen allergia- ja astmayhdistys ry    
Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry    
Keski-Suomen Liikunta ry, liikuntajärjestöt    
Keski-Suomen Martat    
Keski-Suomen Mielenterveysomaiset FinFami    
Keski-Suomen Monikkoperheet ry    
Keski-Suomen Muistiyhdistys    
Keski-Suomen Näkövammaiset ry    
Keski-Suomen Sovittelutoimisto    
Keski-Suomen Yhteisöjen tuki    
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry    
Korpilahden Sydänyhdistys    
Korpilahti    
Koske Yhdessä ei olla yksin -hanke    
Koulutus elämään säätiö    
KVTL, Best Buddies    
KYT/Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt    
KYT/Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt    
Lastenparlamentti, Jyväskylä    
Mannerheihin lastensuojeluliitto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto/KSLAPE    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Mielenterveysyhdistys Kello ry    
Music Against Drugs    
Nuorta voimaa järjestöjen hanke / KYT    
Nuorta voimaa järjestöjen hanke / KYT    
Parasta lapsille ry    
Paremmin Yhdessä ry    
Pelastakaa lapset ry    
Perhehoitoliitto    
Perhehoitoliitto    
Pesäpuu    
Punainen risti    
Sininauhaliitto    
SPR Jyväskylän osasto    
SPR Kuokkalan osasto    
Student Expertise Association    
Suomen amputoidut ry    
Suomen diabetes-liitto    
Suomen Kipu ry    
Suomen Monikkoperheet ry    
Suomen nuoret lesket ry    
Syöpäjärjestöt    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaaehtoisjärjestöjen Valikko-verkoston toimijat    
Asiasanat

kunta

osallisuus

Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointikertomus

kuntapalvelut

strategia

yksinäisyys

polarisaatio

palvelujen saatavuus

vaikutusuten arviointi

mittaaminen