Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Purkutöiden hankintakriteerit

Purkutöiden hankintakriteerit

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7062/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusten purkutöiden julkisten hankintakriteereiden luonnokseen.
 
Tausta
Julkaisu kuvaa kriteerit rakennusten purkutöiden julkisiin hankintoihin. Kriteerien avulla on tarkoitus luoda mahdollisuuksia kiertotalouden ja jätehierarkian mukaiselle toiminnalle.
Kriteerit on kohdistettu erikseen purkukartoituksiin ja purkutöihin. Näiden lisäksi on esitetty materiaalikohtaisia kriteerejä. Suurin osa kriteereistä on hankinnan vähimmäisvaatimuksia. Hankintayksikkö voi käyttää kriteerejä purkuhankkeiden lisäksi korjaushankkeissa, joissa syntyy merkittäviä määriä rakennus- ja purkujätettä.
Opas on laadittu yhteistyössä toimialan kanssa. Se täydentää ympäristöministeriön Purkukartoitusopasta (xx/2019) ja Purkutyöopasta (yy/2019).
Liitteet:

Kiertotalous julkisissa purkuhankkeissa LAUSUNTOVERSIO.pdf - Lausuntoversio hankintakriteereistä.

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään 31.10.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Voitte antaa palautetta suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Lausunnon antamista varten vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalveluun. Tarkemmat ohjeet löytyvät palvelun verkkosivuilta www.lausuntopalvelu.fi.
Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne voidaan julkaista.
 
Valmistelijat
Matti Kuittinen, erityisasiantuntija
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
Destia Oy    
Energiavirasto    
Eurofins expert services    
Green Building Council Finland    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Isännöintiliitto ry    
Julkisten hankintojen yhdistys ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kiinteistöliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Luonto-Liitto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry,    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puutuoteteollisuus ry    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Talonrakennusteollisuus ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teräsrakenneyhdistys    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Yliopistokiinteistöt    
Ympäristömerkintä    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Asiasanat

jätehuolto

kiertotalous

kierrätys

rakennukset