Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/162/03/2019

Vastausaika on päättynyt: 20.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja katsastuslainsäädännön uudistamisen II vaihetta koskevaan hankkeeseen (LVM008:00/2017) liittyvästä asetusluonnoksesta, jolla määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta vapautettaisiin O2-luokan perävaunut ja muut kuin luvanvaraisessa käytössä olevat yli 40-vuotiaat ajoneuvot. Asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan 20.5.2019 ja sillä korvattaisiin voimassa oleva liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (1245/2002).
Tausta
Katsastuslainsäädännön uudistamisen II vaihetta koskevassa hankkeessa laadittiin ensivaiheessa arviomuistio katsastustoiminnan järjestämiseen liittyvästä toimilupajaottelusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta, katsastusten laadusta ja sen kehittämiseen liittyvistä toimista sekä sellaisten ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuudesta, joiden määräaikaiskatsastuksiin katsastusdirektiivi ei velvoita. Arviomuistio sisälsi esivalmistelun perusteella tehdyt johtopäätökset potentiaalisista muutoksista koskien määräaikaiskatsastusvelvollisia ajoneuvoja. Arviomuistiosta pyydettiin lausunnot vuonna 2017. Arviomuistiosta saatujen lausuntojen perusteella ja liikenneturvallisuusvaikutusten arvioinnin perusteella asetusluonnoksessa on päätetty esittää määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta vapautettavaksi O2-luokan perävaunut  ja muut kuin luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät yli 40 vuotiaat ajoneuvot. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 20.2.2019 osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Vaihtoehtoisesti lausunnot voi toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi).
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295342041, aino.still(at)lvm.fi (lomalla 25.1-8.2.2019), ajalla 25.1-8.2.2019 yksikön päällikkö Sini Wirén, .p.0295342532.
Jakelu:
A-katsastus    
Autoalan ja korjaamoiden liitto ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliitto ry    
Autotuojat ry    
Autotuojat ry    
Helppo Katsastus    
Herttoniemen Autokatsastus Oy (Hakus)    
K1-Katsastajat    
K1-Katsastajat    
Kolarikorjaamoiden liitto    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen Tutkimuskeskus Verne    
Liiknneturva    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto    
Modified Motorcycle Association of Finland (MMAF)    
MTK    
MTK    
MTK    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
SKAL ry    
SKAL ry    
SKAL ry    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen Taksiliitto ry    
Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt Ry    
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys    
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys    
VTT    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Yksityisten Toimipaikkojen Liitto ry    
Yksityisten Toimipaikkojen Liitto ry    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

ajoneuvo

katsastus

tieliikenne