Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6457/2019

Vastausaika on päättynyt: 7.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntelyä, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Asetus edellyttäisi toimivaltaisia viranomaisia koskevan sääntelyn täsmentämistä. Lisäksi lakiin tehtäisiin päivitys johtuen Väestörekisterikeskuksen nimen muutoksesta Digi- ja väestötietovirastoksi.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
 
Linkit
Liitteet:
Vastausohjeet vastaanottajille
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 7.10.2019. Lakimuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Asian kiireisen luonteen vuoksi lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi. Luonnokseen on tarkoitus tehdä tarkennuksia teknisten yksityiskohtien viimeistelyssä. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Aiheesta kiinnostuneita pyydetään antamaan lausuntonsa vastaamalla lausuntopalvelu fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Laura Nurminen
laura.nurminen@om.fi
Jakelu:
Avoin Ministeriö    
Deliberatiivisen demokratian instituutti    
Eduskunta    
Eläinoikeuspuolue r.p.    
Eurooppalainen Suomi ry    
Eurooppanuoret ry    
Feministinen puolue r.p.    
Itsenäisyyspuolue r.p.    
Kansalaispuolue r.p.    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelunta KANE    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne ja viestintävirasto Traficom    
Open Knowledge Finland    
Perussuomalaiset r.p.    
Piraattipuolue r.p.    
Seitsemän tähden liike r.p.    
Sininen Tulevaisuus r.p.    
Suomen kansa ensin r.p.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Turun yliopisto, valtio-opin laitos    
Vaalitutkimuskonsortio    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Asiasanat

demokratia

kansalaisaloite

demokrati

medborgarinitiativ

EU-kansalaisaloite

EU-medborgarinitiativ