Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 2022-2024

Lausuntopyyntö ehdotuksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 2022-2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26235/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) maksullisista suoritteista (1391/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka. Esityksessä ehdotetaan annettavan uusi työ- elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, joka tulisi voimaan 1.1.2022 ja olisi voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM094:00/2021 - Linkki TEM:in hankesivuille

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM094:00/2021 - Länk till projektsidan.

Liitteet:
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2021 lausuntopalvelu.fi –verkkosivuilla taikka kirjallisesti osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostilla kirjaamo@tem.fi. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/26235/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa (sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi) johtava asiantuntija Tarja Virkkunen, puh. 0295048252.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Infra ry    
Kaivosteollisuus ry    
Kasvinsuojeluteollisuus ry    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kosmetiikka- ja hygeniateollisuus ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Hissiyhdistys ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kuntaliitto    
Sähkö- ja teleurakointiliitto STUL    
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry    
Sähköteknisen kaupan liitto    
Teknisen kaupan liitto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja kaasutekniikka ry    
Asiasanat

maksulliset suoritteet