Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM011:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 16.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi marraskuussa 2017 allekirjoitetun EU:n ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen (CEPA-sopimus) sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Tausta
Armenian kanssa tehty CEPA-sopimus korvaa osapuolten vuonna 1999 voimaan tulleen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja laajentaa osapuolten välistä sopimusperustaa. Koska sopimus on luonteeltaan sekasopimus, se sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä.
Tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena on edistää EU:n ja Armenian välistä yhteistyötä laaja-alaisesti. Esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen sopimukselle sekä laille, jolla saatetaan voimaan sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.023.01.0004.01.FIN&toc=OJ:L:2018:023:TOC - EU:n ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen teksti suomen kielellä

Liitteet:

Hallituksen esitys Armenia CEPA 30.10.2018 JS.doc - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Armenian CEPA-sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa valmistelussa olevasta hallituksen esityksestä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään poikkeuksellisesti esitysluonnoksen käsittelyaikataulun johdosta toimittamaan sähköpostitse viimeistään 16.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteisiin ita-20@formin.fi ja anu.rama@formin.fi
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet =>Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ulkoasiainsihteeri Anu Rämä, anu.rama@formin.fi
Jakelu:
Ahti Hirvonen    
Arja Makkonen    
Arttu Jääskeläinen    
Eeva Aittoniemi    
Eeva-Liisa Haapaniemi    
Henna Haapala    
Ilmari Uljas    
Janina Hasenson    
Johanna Hulkko    
Juhani Korhonen    
Jyri Ollila    
Kaija Suvanto    
Katarine Lindstedt    
Kia Vertio    
KPA-20    
Kristina Pingoud    
Laura Eiro    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liisa Heinonen    
Liisi Klobut    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maija Lummepuro    
Marina Venäläinen    
Marjukka Vihavainen-Pitkänen    
Marko Mäntylä    
Markus Schulman    
Matti Lassila    
Merja Hallivuori    
Merja Lahtinen    
Noora Saarinen    
OIK-20    
Oikeusministeriö    
Olli Sorainen    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panu Kukkonen    
Pete Piirainen    
Pia Sarivaara-Heikkinen    
Pirjo Kotro    
Pirjo Wuorimaa    
POL-30    
Puolustusministeriö    
Riikka Rytkönen    
Saara Nikkinen    
Saija Vuola    
Sanna Ruuskanen    
Sara Ohls    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stiina Rajala    
Tanja Miettinen    
Tuija Maanoja    
TUO-20    
Tuomas Koskenniemi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Veli-Mikko Niemi    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Euroopan unioni

kansainvälinen yhteistyö

Armenia